Ajankohtaista

Arviointi Vaasan Kanta-pilotistaVaasan lastensuojelussa on pilotoitu Kantaan liittymistä Valas Kanta- hankkeessa, jonka arviointiraportti nyt julkaistu. Pilotoinnin päätavoitteena oli saattaa tiedonhallinta sille tasolle, että tiedon saatavuus ja hallittavuus toteutuu jatkossa uuden sosiaalihuoltolain ja sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain mukaisesti. Tavoitteena oli liittyä sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon I – vaiheessa. Vaasan kaupungin Sosiaalityön ja perhepalveluiden lastensuojelun vanhat ja uudet asiakastiedot siirrettiin Kantaan Abilita-asiakastietojärjestelmästä. Valas Kanta –hanke koski lapsi- ja perhekohtaista lastensuojelutyötä. Lapsi- ja perhekohtaista lastensuojelutyötä ovat avohuollon sosiaalityö, lapsen kiireellinen sijoitus ja huostaanotto sekä niihin liittyvä sijaishuolto ja jälkihuolto.

Valas-Arviointi


Takaisin uutisiin