Ajankohtaista

Valtakunnalliset aikuissosiaalityön päivät 23.1.-24.1.2019 Lappeenrannassa
Arviointi Vaasan Kanta-pilotista

Vaasan lastensuojelussa on pilotoitu Kantaan liittymistä Valas Kanta- hankkeessa, jonka arviointiraportti nyt julkaistu. Pilotoinnin päätavoitteena oli saattaa tiedonhallinta sille tasolle, että tiedon saatavuus ja hallittavuus toteutuu jatkossa uuden sosiaalihuoltolain ja sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain mukaisesti. Tavoitteena oli liittyä sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon I – vaiheessa. Vaasan kaupungin Sosiaalityön ja perhepalveluiden lastensuojelun vanhat ja uudet asiakastiedot siirrettiin Kantaan Abilita-asiakastietojärjestelmästä. Valas Kanta –hanke koski lapsi- ja perhekohtaista lastensuojelutyötä. Lapsi- ja perhekohtaista lastensuojelutyötä ovat avohuollon sosiaalityö, lapsen kiireellinen sijoitus ja huostaanotto sekä niihin liittyvä sijaishuolto ja jälkihuolto.

Valas-Arviointi

Gerontologisen sosiaalityön työpajat Etelä-Pohjanmaalla 2018
Yhteistyöseminaari - Kantaan valmistautuminen Etelä-Pohjanmaalla
Tervetuloa seminaariin: Väestö ikääntyy – mitä se edellyttää kuntien asumisen ja elinympäristöjen kehittämiseltä?

Aika: to 25.10.2018 klo 12–16

Paikka: Frami D, Mega-kokoustila, Tiedekatu 2, Seinäjoki

 

Liitteenä on tapahtuman ohjelma, joka on luettavissa myös seuraavalta sivulta:

http://uusiep.fi/tapahtumat/vaesto-ikaantyy-asumisen-ja-elinymparistojen-kehittaminen/


Väestö ikääntyy - asumisen ja elinympäristöjen kehittäminen

 

Kutsua voi välittää eteenpäin omissa organisaatioissanne.

Asiakasohjaus ikääntyneiden palveluissa 11.10.2018 Kokkola
Tutustu viimeisimpiin Mikä SOteblogeihin

Tutustu viimeisimpiin Mikä SOteblogeihin aiheista Osallistavan sosiaaliturvan kokeilu, Kotipalvelujen valinnanvapaus Tanskassa, Lisää taidetta sotepalveluihin  http://www.socca.fi/mikasote

Sosiaalinen kuntoutus Pohjalaismaakunnissa

Sosiaalinen kuntoutus Vaasassa

Sosiaalinen kuntoutus Soitessa  

 

Timo, Anne (2018) Sosiaalinen kuntoutus - Sosiaalisen kuntoutuksen jäsentäminen. Opinnäytetyö. Sosionomi (YAMK). Vaasa: Vaasan ammattikorkeakoulu.

  • Timon opinnäytetyö käsittelee sosiaalisen kuntoutuksen kehittämistä ja jäsentämistä aikuisten sosiaalipalveluna Etelä-Pohjanmaan aikuissosiaalityössä.
Lapsen edusvalvojakoulutus käynnistymässä syksyllä 2018 (XAMK, Kouvola)
Kanta käyttöönotto –tilaisuus Vaasa 24.5.
Perustoimeentulotuki ei ole enää osa sosiaalityötä - Kelan ja kunnan sosiaalityöhön uusi yhteistoimintamalli

 

Perustoimeentulotuki haetaan nykyisin Kelasta. Kuntien sosiaalityöstä haetaan edelleen täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea. Koska Kela ei tee sosiaalityötä, siirtyi perustoimeentulotuki pois sosiaalityöstä.

 

Toimeentulotuen ympärillä tapahtunut tehtävien uudelleenjako aiheutti hankaluuksia, ei vain toimeentulotuen hakemisessa, vaan myös siinä, miten asiakkaat ohjautuvat kuntien sosiaalityön asiakkaiksi. Pelkkä toimeentulotuen myöntäminen ei useinkaan riitä, vaan moni asiakas tarvitsee myös sosiaalityön tukea. Siksi Kelan ja kuntien välinen yhteistyö on erityisen tärkeää ja se on hakenut muotoaan. Aikuissosiaalityötä kehittävä Euroopan sosiaalirahaston rahoittama PRO SOS-hanke on nyt julkaissut ensimmäisen version Kelan ja Kuntaliiton kanssa kehitetystä Kelan ja kunnan sosiaalityön yhteistoimintamallista.

 

PRO SOS -hanke on yhteistyössä Kelan, Kuntaliiton ja kuntien sosiaalityön kanssa valmistellut yhteistoimintamallin. Malli kuvaa Kelan ja kuntien sosiaalityön yhteistyötä perustoimeentulotukea hakevan asiakkaan palvelemiseksi laadukkaasti. Malli on suositus Kelan ja kuntien sosiaalityön yhteistyöstä ja se on tarkoitettu työvälineeksi kuntiin ja Kelaan. Mallissa on ennakoitu mahdollisen Sote-maakunta -uudistuksen vaikutuksia palvelujärjestelmiin. Yhteistoimintamallin kehittäminen jatkuu kokeiluin ja alueellisin työpajoin.

 

Mallissa huomioidaan asiakkaat, joiden mahdollisuudet ja kyvyt asioida sähköisesti ovat hyvin erilaisia. Siinä esitellään Kelan palveluiden saatavuutta erilaisilla alueilla, sekä toimeentulotuen prosessia Kelan sisällä. Mallissa kerrotaan myös mihin asioihin Kelassa kiinnitetään huomiota, kun asiakkaan mahdollista tarvetta sosiaalityölle arvioidaan. Yhteistyön tavoitteena on saada sosiaalityö kohdennettua sitä tarvitseville ja saada aikaan muutoksia, jotka estävät ja vähentävät syrjäytymistä.

 

 

Malliin pääset tutustumaan tästä linkistä:

 

http://www.prosos.fi/?page_id=566

 

Yhteystiedot: PRO SOS –Uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa http://www.prosos.fi/

 

Hankejohtaja Jutta Paavola, jutta.paavola@seamk.fi, 040 868 0888

Mikä SOteblogi

Valtakunnallisen sosiaalialan osaamiskeskusten verkoston ajatuksia sote-uudistuksesta ja valinnanvapaudesta. Kirjoittajat ovat pitkän linjan sosiaalialan kehittämisen asiantuntijoita eri puolilta Suomea. Klikkaa blogiin www.socca.fi/mikasote

 

Uusin blogiteksti:  Omena putosi kauas puusta – jääkö integraatio ja palveluketjujen yhtenäisyys viimeaikaisen kehittämistyön haaveeksi?

Toimitusjohtaja Tuula Tuominen Pikassoksesta ihmettelee, miten sote-uudistuksen alkuperäinen idea ja keskeisin tavoite – sosiaali- ja terveydenhuollon palveluintegraatio – tuntui unohtuneen viimeaikaisissa keskusteluissa ja valmistelutyössä. Julkinen puhe pyörii valinnanvapauden ja asiakassetelien ympärillä sekä painottuu edelleen hyvin vahvasti terveydenhuollon kysymyksiin. Kuka enää puhuu sote-integraatiosta?

 Omena putosi kauas puusta – jääkö integraatio ja palveluketjujen yhtenäisyys viimeaikaisen kehittämistyön haaveeksi?

X Keskipohjalainen sosiaalialan maakuntaseminaari 21.3.2018 klo 12-16
TYÖPAPERI Palvelujen valinnanvapaus Tanskassa – esimerkkinä kotipalvelujen järjestäminen ja sen vaikutukset. Sosiaalialan osaamiskeskus SONet BOTNIA, Pohjoismainen erityistehtävä, Marjo Hannu-Jama
Valtakunnalliset aikuissosiaalityön päivät 31.1.-1.2.2018 Turussa – ”Uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa”

Valtakunnalliset aikuissosiaalityön päivät pidetään 31.1.-1.2.2018 Turun Logomossa. Päivien aiheena on uudenlaisen sosiaalityön rakentaminen yhdessä. Ilmoittautuminen päiville on alkanut! Ilmoittauduthan tapahtumaan ja suoritat osallistumismaksun 12.1.2018 mennessä. Puhujina ovat mm. ministeri Annika Saarikko, professori Heikki Hiilamo, tutkija Jari Ehrnrooth ja muutosjohtaja Antti Parpo. Työpajoissa pureudutaan ajankohtaisiin aikuissosiaalityön kysymyksiin ja illalla on ohjelmassa After work -tilaisuus. Tapahtumaan ovat tervetulleita kaikki aikuissosiaalityöstä kiinnostuneet.

 

http://www.vasso.fi/wordpress/wp-content/uploads/2017/08/aikuissosiaalityon_paivat_2018_ohjelma-logoilla1.pdf

 

 

SONet BOTNIAn strategiapäivä 19.1.2018
Lapsen edunvalvonta lastensuojelu –ja rikosprosessissa –koulutuskokonaisuus käynnistymässä 16.11.2017
Koulutus Lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta ma 13.11. klo 10-15 Seinäjoki
Parempi Arki –hankkeen loppuraportti Pohjanmaalla / Parempi Arki –projektets slutrapport i Österbotten.
Hyvinvointibarometritiedote 2017
SONet BOTNIA hakee hanketyöntekijää

SONet BOTNIA hakee hanketyöntekijää

 

Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus SONet BOTNIA hakee

PRO SOS – Uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa –  sosiaali- ja terveysministeriön ESR-hankkeeseen

 

  • Hanketyöntekijää ajalle  15.3.2017–31.12.2018 

 

Hakemukset sähköisellä lomakkeella 03.03.2017 klo 15.00 mennessä.

Tarkempi hakukuulutus ja hakulomake: www.seamk.fi/tyopaikat    

 

Hanketyöntekijä hakuilmoitus PRO SOS

PRO SOS – uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa – hanke käynnistyi

PRO SOS- uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa – sosiaali- ja terveysministeriön rahoittama valtakunnallinen ESR-hanke on päässyt käyntiin. Sosiaali- ja terveysministeriö kohdensi Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus SONet BOTNIAn johtamalle ja Seinäjoen Ammattikorkeakoulun hallinnoimalle valtakunnalliselle PRO SOS- hankkeelle vuoden 2017 Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja valtion rahoitusta noin 1,1 miljoonaa euroa. Tavoitteena on selkeyttää ja vankistaa sosiaalityön asemaa ns. sote- uudistuksessa sekä varmistaa asiakaslähtöinen ja vaikuttava sosiaalityö sosiaalihuoltolain hengen mukaisesti.

Kun hanke saadaan johdetuksi hankesuunnitelman mukaisesti, seuraava rahoituspäätös saadaan hankkeelle ilman erillistä anomusta. ESR:n ja valtionavustuksen osuus hankkeen kokonaisrahoituksesta on 80 %, noin 1,9 miljoonaa euroa.  

PRO SOS –uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa - hanke kestää vuoden 2018 loppuun ja sen kokonaisrahoitus on noin 2,4 miljoonaa euroa. Hankerahoituksella edistetään työllisyyttä ja osaamista sekä ESR toimintalinja 5 mukaisesti sosiaalista osallisuutta ja köyhyyden torjuntaa. Sosiaali- ja terveysministeriön lisäksi Kuntaliitto, kunnat ja Seinäjoen Ammattikorkeakoulu rahoittavat hanketta.

 

SONet BOTNIA on koordinoinut valtakunnallisen sosiaalityön kehittämishankkeen valmistelua alueellisten sosiaalialan osaamiskeskusten verkostossa lähes kahden vuoden ajan. Yhteistyöhön lähtivät mukaan myös   Kuntaliitto ja Jyväskylän yliopiston Kokkolan yliopistokeskus Chydenius sekä Seinäjoen Ammattikorkeakoulu.  Mukana hankeyhteistyössä on 95 kuntaa eri puolilta Suomea.

 

On upeaa, että saimme valtakunnallisen sosiaalityön kehittämishankkeen johdettavaksi juuri pohjalaismaakuntien alueelle, jossa yhteistyölle sosiaalialan kehittämisessä on vahva perinne.   Tuntuu hyvältä, että sosiaalialan osaamiskeskusten pitkäjänteinen työ sosiaalityön osaamisen vahvistamiseksi sai nyt rahoituksen ja hanke pääsee kunnolla vauhtiin.   

 

Hankejohtaja Jutta Paavola on jo aloittanut tehtävässään SONet BOTNIA:ssa, Seinäjoen Ammattikorkeakoulussa. Hänet tavoitat puhelinnumerosta 040 – 868 0888.  Hankkeen yhdyshenkilönä päätoteuttajalla on kehitysjohtaja Arto Rautajoki, Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus SONet BOTNIA, Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy, puh. 040-830 2399.

Lastensuojelun edunvalvonta-koulutus 08.12.2016
Sosiaalihuoltolain mukaisen monialaisen yhteistyön ja kuntoutuksen työpaja Kallelse: Verkstad för sektorsövergripande samarbete och social rehabilitering enligt socialvårdslagen
PRO SOS –uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa
Lastensuojelun kehittäjäverkosto 21.9.2016

Aiheena LaPe-muutosohjelma

Järjestäjät THL ja SONet BOTNIA

Aika Ke 21.9. klo 10.15-15.15

Paikka Vaasan ammattikorkeakoulu

 

Ohjelma

Parempi arki-hankkeen tiedote kesäkuu 2016
Palvelutarpeen arvioinnin työpaja 15.4. Inbjudan
Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpanon koulutus
Miten tuemme arjen hyvinvointia yhdessä Keski-Pohjanmaalla?
Utbildningstillfälle om verkställigheten av lagen om klienthandlingar inom socialvården
Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysalan osaamistarveselvitys 2015/sähköinen julkaisu
Tervetuloa Kansa –kouluhankkeen SONet BOTNIAn alueen käynnistystilaisuuteen!

Valtakunnallinen Kansa-kouluhanke käynnistyi 1.8.2015.  SONet BOTNIAn alueella hankkeen käynnistämistilaisuus pidetään maanantaina 14.12. 2015 klo 12-15 Härmän kuntokeskuksessa.  Tilaisuus on tarkoitettu lähinnä sosiaalijohdolle ja sosiaalihuollon tiedonhallinnan vastuuhenkilöille.

Tapahtuman tavoitteena  on  kertoa Kansa -kouluhankkeen suunnitelmista ja kuunnella alueen toiveita hankkeen toteuttamiselle.

 

Tilaisuuden ohjelma on liitteenä ja sinä on myös linkki  ilmoittautumiseen Webropolin kautta.

Tiloihin sopii 50 ensimmäiseksi ilmoittautunutta osallistujaa.

Ohjelma ja ilmoittautuminen 

 

HUOM! Hankkeeseen toivotaan vastuuhenkilön nimeämistä jokaisesta kunnasta, kuntayhtymästä tai vastaavasta sosiaalihuollon palveluita tuottavalta yhteistoiminta-alueelta. Heitä voi olla myös kaksi esim. substanssijohtaja ja tiedonhallinnan ammattilainen on hyvä yhdistelmä. Ilmoittaisitteko ystävällisesti vastuuhenkilöidenne nimet 1.12.2015 mennessä SONet BOTNIAan : iiris.jurvansuu@kokkola.fi.

Kiitos teille, jotka jo olette ilmoittaneet nämä vastuuhenkilöt.

 

 

Tervetuloa Kansa –kouluhankkeen käynnistystapahtumaan!

OSALLISUUS OSAKSI HALLINTOA JA TOIMINTAA uuden kuntalain ja sote-uudistuksen toimeenpanossa

Tervehdys SONet BOTNIAn pohjoismaisesta erityistehtävästä. Globalisaatio, nopeat yhteiskuntamuutokset ja kompleksiset yhteiskuntahaasteet asettavat politiikkatehtävän ja julkishallinnon uusien kehittämisedellytysten ja –mahdollisuuksien tilaan. Yhä ajankohtaisemmaksi tässä tilanteessa muodostuvat kansalaisten osallisuuden ja vaikuttamisen kysymykset sekä luottamus demokraattiseen päätöksentekoon, ja näiden perustana toimivaan dialogiin ja kumppanuuteen.

 

Liitteenä olevaan tiivistelmään SONet BOTNIAn lakisääteisessä pohjoismaisessa erityistehtävässä kehittämissuunnittelija Marjo Hannu-Jama, SONet BOTNIA, Vaasasta on koonnut pohjoismaisia paikallisdemokratian ja osallisuuspolitiikan hyviä toimintamalleja, työvälineitä ja menetelmiä hyödynnettäväksi uuden kuntalain ja sote-uudistuksen toimeenpanossa.  

 

Sähköistä versiota kannattaa lukea mm. kiinnostavien hyperlinkkien vuoksi.

 

OSALLISUUS OSAKSI HALLINTOA JA TOIMINTAA uuden kuntalain ja soteuudistuksen toimeenpanossa

 

Toivomme julkaisun antavan virikkeitä parhaillaan menevään valmistelutyöhön ja kuluvan käsissänne,

 

 

Pohjoismaisin kehittämisterveisin,  

 

Arto Rautajoki

 

Arto Rautajoki

Kehitysjohtaja, YT

Pohjanmaan maakuntien

sosiaalialan osaamiskeskus

SONet BOTNIA,

Koskenalantie 16

60200 Seinäjoki

arto.rautajoki@seamk.fi

040-830 2399 tai 040- 170 9101

 

VAIKUTTAVUUDEN JÄLJILLÄ seminaari 24.09.2015

– Mitä tarvitaan tulevaisuuden perhekeskus‐ ja lapsiperhepalveluilta? –seminaari, Seinäjoki

Perhekeskusseminaari 24.09.2015 KUTSU ja OHJELMA

Pohjois-Suomen Kaste –ohjelman päätösseminaari 22.9.2015

Pohjois-Suomen Kaste-ohjelman II kauden päätösseminaarin ilmoittautumiset pyydetään tekemään kutussa ilmoitetun linkin kautta.

Huom! Jos Keski-Pohjanmaalta lähtevä osallistuja haluaisit matkata tähän seminaariin yhteiskuljetuksella, pyydän että  ilmoitat  10.9. mennessä nimesi ja kyytiin tulopaikan sähköpostilla osoitteeseen iiris.jurvansuu@kokkola.fi . Kuljetus järjestetään, jos  se on tarkoituksenmukaista osallistujien määrän perusteella.  Mahdollinen kuljetuksen reitti valmistellaan sen jälkeen kun kyytiläiset ovat tiedossa. Kaste –ohjelma maksaa kuljetuksen.

Kaste päätösseminaari ohjelma 22.9.2015

SOS II-hankkeen loppuseminaari
Sosiaalihuoltolaki uudistaa palveluja ja käytäntöjä - koulutus 4.6. Seinäjoella

Sosiaalihuoltolaki uudistaa palveluja ja käytäntöjä - koulutus 4.6. Seinäjoella

 

SHL Seinäjoki 4.6.2015 (ppt)

Sosiaalihuoltolaki  (1301/2014) uudistuu ja uudistaa

Miten uusi sosiaalihuoltolaki muuttaa toiminta?

 

Miten varmennetaan laadulliset palevlut 4.6.2015 SEinäjoki (pptx)

 

Sosiaalihuollon haasteet kunnan näkökulmasta Seinäjoella 4.6.2015 (pptx)

 

Iltapäivän aikana keskusteltiin lastensuojelulakiin tulleista muutoksista ja käytin puheessani  sanamuotoa ”lastensuojelutarpeen arvio”. Keskustelun pohjalta jäin miettimään asiaa. Lain sanamuotoja tarkastellessa tilanne on juuri niin kuin yleisön kommenteista tulikin esille, että kyseistä termiä ei  lastensuojelulaissa käytetä.   Vanhassa lainkohdassa olleen lastensuojelutarpeen selvityksen sijasta uudessa laissa puhutaan lastensuojelutarpeen selvittämisestä (palvelutarpeen tekemisen yhteydessä).  Lastensuojeluasian vireille tulon ja kiireellisen lastensuojelun tarpeen arvioinnin  jälkeen tehtäväksi tulee  sosiaalihuoltolain 36 §:n mukainen palvelutarpeen arviointi, jollei arvioinnin tekeminen ole ilmeisen tarpeetonta. Palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä  selvitetään lastensuojelun tarve, ellei asia ole selvästi luonteeltaan sellainen, ettei lastensuojelun tukitoimia tarvita (26 §).

Sisällöllisesti asiassa toimitaan kuitenkin samalla tavalla kuin ennenkin, eli lastensuojeluasian vireille tulon jälkeen arvioidaan aina välittömästi lapsen mahdollinen kiireellinen lastensuojelun tarve ja sen jälkeen muun tuen tarve. Käytännössä isoin ero vanhan ja uuden lain välillä on se, että lastensuojelun mahdollinen asiakkuus alkaa vasta lastensuojelutarpeen selvittämisen jälkeen jos asiakkuuden edellytykset täyttyvät (kun se aikaisemmin alkoi heti) ja että kaikille asiakkaille (myös niille, joilla lastensuojelun tukitoimia ei tarvita) tehdään palvelutarpeen arviointi sosiaalihuoltolain 36 §:n mukaisesti, jollei se ole ilmeisen tarpeetonta.
Ja kuten keskusteluissa kävimmekin läpi, lastensuojelun asiakkuus alkaa myös siinä tilanteessa, jos lastensuojeluasian vireille tulon johdosta ryhdytään kiireellisiin toimiin tai annetaan palveluja ennen palvelutarpeen arvioinnin valmistumista.

Tältä osin siis vielä tarkennus  viimeviikkoiseen koulutuspäivään, ettei asiaan liittyvä tulkinta jää vaivaamaan.
Aurinkoista kesän jatkoa,

yst. terv.

Virva Juurikkala
sosiaalihuollon erityisasiantuntija

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ
Sosiaali- ja terveyspalveluosasto
Meritullinkatu 8, Helsinki
PL 33, 00023 Valtioneuvosto
puhelin  0295163204, 0505650223
virva.juurikkala@stm.fi

 

 

 

 

 

 

 

 

Selvitys Etelä-Pohjanmaan aktivointityön resursseista 2014
Uutta suuntaan Pohjoisen kehittäjäyhtistyölle 21.5.2015

Kutsumme Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittäjät, johtajat ja koulutuksen ammattilaiset mukaan luomaan pohjaa tulevaisuuden yhteistyölle palveluiden kehittämi­seen liittyen. Tilaisuus järjestetään 21.5.2015 hotelli-ravintola Lasaretissa, Kasarmintie 13, 90101 Oulu.

 

Kutsu  

Eroauttamisen -seminaari. Miten tukea lasta ja perhettä erotilanteessa
Rakenteellisen sosiaalityön seminaari 21.04.2015

Rakenteellisen sosiaalityön seminaari
Tiistaina 21.4.2015 klo 9:15-15:15
Tampereen yliopisto, Pinni, LS B1100, Kanslerintie 1, Tampere

 Ohjelma ja ilmoittautuminen 

SOSIAALISEN PUOLESTA -TORI 17.3.2015

Sosiaalisen puolesta, Anne Saarijärven puhe:

SOSIAALISEN_PUOLESTA_tori_17_03_2015.pdf

 

17.3.2015 VIII Maakunnallinen sosiaalialan seminaari 2015 Kokkolassa

Tervetuloa VIII Maakunnallisen sosiaalialan seminaariin kansainvälisenä sosiaalityön päivänä ti 17.3.2015 klo 12-16 Kokkolan yliopistokeskus Chydeniukseen. Ohessa liitteenä seminaarin ohjelma. Seminaariin ilmoittautuminen 13.3.2015 mennessä osoitteessa http://bit.ly/1ysYlS9 . Pyydämme ystävällisesti teidän välittävän kutsua eteenpäin organisaatiossanne, kohderyhmänä ovat sosiaalialan työntekijät, opiskelijat, kuntapäättäjät ja kaikki kiinnostuneet.

Ohjelma

16.02. Kuntoutus iäkkään toimijuutta vahvistamassa –koulutus
Sosiaalialan osaamiskeskusten määrärahan leikkaus pieneni 400 000 euroa
SONet BOTNIAn Tiedote ja poimintoja vuodelta 2014


Lämmin kiitos kaikille yhteistyökumppaneillemme tästä vuodesta, Rauhaisaa joulua ja Hyvää uutta vuotta 2015!

Tack till alla våra samarbetspartners i år, God Jul och Gott Nytt År 2015!

  SONet BOTNIAn Tiedote ja poimintoja vuodelta 2014

LASTENSUOJELULAKI LASTENSUOJELUN YHTEISTYÖTAHOJEN NÄKÖKULMASTA -koulutus 10.11.2014, Seinäjoki
Lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskentelevien velvollisuudet lastensuojelulaissa

LasSe Lastensuojelutarpeen selvityksen kehittäminen Väli-Suomessa -hanke järjestää koulutustilaisuuden lasten, nuorten ja perheiden palveluissa ja lastensuojelussa toimiville sekä lastensuojelutarpeen selvityksessä toimiville yhteistyökumppaneille (varhaiskasvatus, perusopetus, II asteen koulutus, nuorisotyö, perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito, seurakunta, järjestö, poliisi jne.). Koulutus on maksuton.

Lasten suojelu on eri hallintoalojen viranomaisten välistä yhteistyötä. Varsinaisen lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelun lisäksi kunnan tulee järjestää lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi ehkäisevää lastensuojelua, jolla edistetään ja turvataan lasten kasvua, kehitystä ja hyvinvointia sekä tuetaan vanhemmuutta. Ehkäisevää lastensuojelua toteutetaan lähes kaikkien lastensuojelun yhteistyötahojen piirissä esimerkiksi koulussa, päivähoidossa, äitiys- ja lastenneuvolassa, muussa terveydenhuollossa sekä seurakunnissa ja järjestöissä.

ILMOITTAUTUMINEN (sitova): https://www.webropolsurveys.com/S/111372EBDC79D9B0.par
ALUSTAVA OHJELMA: http://pikassos.fi/aineistot/viewcategory/64-c-ls-selvityksen-yhteistyoverkoston-roolit-ja-toimintatavat
Sosiaalialan osaamiskeskusten rahoituksen korjaaminen
Sosiaalialan osaamiskeskusten rahoituskuvion kannanotot koottuna Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Soccan sivuilla.

http://www.socca.fi/uutiset/lausunnot_ja_kannanotot/osaamiskeskustoiminnan_asema_sote-uudistuksessaRakenteellinen sosiaalityö-koulutuskokonaisuus 15.09.2014
SOS II- hanke järjestää sopimuskunnille Rakenteellinen sosiaalityö- koulutuskokonaisuuden, jonka tarkoituksena on jäsentää ja selventää, mitä rakenteellinen sosiaalityö on. Koulutuskokonaisuus antaa työkaluja kunnissa tehtävään rakenteelliseen sosiaalityöhön seminaarien ja työpajojen avulla.

Kokonaisuus käynnistyy aloitusseminaarilla 15.9.2014 Tampereella.

Seminaari on maksuton ja se on suunnattu kuntien aikuissosiaalityön ammattilaisille ja johdolle. Myös luottamushenkilöt ovat tervetulleita.
SOSIAALIHUOLTOLAKI – Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteinen haaste vai mahdollisuus?
4.9.2014 klo 9.30 – 15.30 Seinäjoki, Mediwestin auditorio (Koskenalantie 16)

Lämpimästi tervetuloa Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus SONet BOTNIAn, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n ja Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistyksen järjestämän Uuden Sosiaalihuoltolain koulutus- ja keskustelutilaisuuteen 4.9.2014 klo 9.30-15.30 Seinäjoella Mediwestissä.

Koulutus- ja keskustelutilaisuuden tarkoitus on avata ja antaa tietoa uudistuvasta Sosiaalihuoltolaista. Tavoitteena on pohtia Sosiaalihuoltolakia sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten yhteisenä työvälineenä ja asiakkaan osallisuutta vahvistavien työkäytäntöjen kehittämisessä. Alustajina ovat mm. ylisosiaalineuvos Aulikki Kananoja, neuvotteleva virkamies Elina Palola sosiaali- ja terveysministeriöstä, tutkimuspäällikkö Minna Kivipelto Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta, SOSTE ry:n valtuuston varapuheenjohtaja Marita Ruohonen Suomen Mielenterveysseurasta sekä sosiaali- ja palveluohjaaja Pauliina Tarri, Järjestötalon Palvelukeskuksesta Seinäjoelta.

Maksuton koulutus- ja keskustelutilaisuus on tarkoitettu kuntien, kuntayhtymien, yhteistoiminta-alueiden, sairaanhoitopiirien, järjestöjen ja yritysten sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille, päätöksentekijöille ja luottamushenkilöille. Lounas on omakustanteinen.

Ilmoittautuminen ja ennakkokysymykset:
Tarjoilun onnistumiseksi ilmoittautuminen 18.8.2014 mennessä http://www.eventilla.com/uusi_sosiaalihuoltolaki. Ilmoittautumisen yhteydessä sinulla mahdollisuus kohdentaa kysymyksiä ohjelman alustajille tai yleisesti jättää kommentteja tilaisuuden teemasta.

Lisätiedot: Tilaisuuden järjestelyihin liittyvät kysymykset tuula.peltoniemi@soste.fi tai puh. 050 540 0655.

TAPAAMISTAMME KESÄLOMAN JÄLKEEN ODOTTAEN - TERVETULOA!
En utbildningsdag om barnskyddslagen ur barnskyddets samarbetsaktörers synvinkel 12.05.2014
BARNSKYDD - ALLAS VÅRT ANSVAR!
Lastensuojelun kehittäjäverkosto 27.03.2014, Vaasan sosiaali- ja terveysvirasto
Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan hyvinvointibarometri 2012 on julkaistu.
Sosiaalihuollon tiedonhallinta – koulutus 21.3.2014, Seinäjoki
Lastensuojelulaki lastensuojelun yhteistyötahojen näkökulmasta -koulutus, Seinäjoki
Oske-johdon ja neuvottelukunnan opintomatka Tukholmaan 5.-6.2.2014
Asiakkaan osallisuus ja kohtaaminen -seminaari, Tampere
Arbetsseminarium om välfärdsledning och elektronska välfärdsberättelse 14.-15.1. kl. 9-15.
Plats: Opistotalo, Opistokatu 1, Vasa, http://www.vaasa.fi/Suomeksi/Opetus_ja_koulutus/Aikuiskoulutus/Vaasa-opisto/Perustietoa_-_esittely/Tilat Tillfället är inriktat till kommunernas välfärdsgrupper, kommunfullmäktiges medlemmar, regionala aktörer och medlemmarna i Österbottens arbetsgrupp för kunskapsproduktion. Material och utbildning delvis på svenska. Tillfället anordnas tillsammans med Norra Österbottens sjulvårdsdistrikts projekt Terveempi Pohjois-Suomi, Kaste Mitt-Finlands ledningsgrupp och SONet BOTNIA.
Vänligen anmäl Dig senast 3.1.2014 till Tuula Mulju tuula.mulju@vaasa.fi eller 040-524 9933.
Hyvinvointijohtamisen asiantuntijoiden työseminaari Vaasa, 14.-15.1.2014 klo 9-15.30
Paikka: Vaasa-opisto, Opistokatu 1, Vaasa kartta linkissä
http://www.vaasa.fi/Suomeksi/Opetus_ja_koulutus/Aikuiskoulutus/Vaasa-opisto/Perustietoa_-_esittely/Tilat Tilaisuus on tarkoitettu kuntien hyvinvointijohdolle eri hallinnonaloilta, kunnanvaltuutetuille, Pohjanmaan tietotuotannon kehittäjäryhmän jäsenille sekä alueellisille toimijoille. Tilaisuuden järjestävät yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin Terveempi Pohjois-Suomi-hanke, Väli-Suome kaste-aluejohtoryhmä sekä SONet BOTNIA. Ilmoittautumiset pe 3.1.2014.10 mennessä Tuula Muljulle SOnet BOTNIAan tuula.mulju@vaasa.fi tai 040-524 9933.
Aikuissosiaalityön päivät Jyväskylässä 8-9.1.2014
Ilmoittautuminen valtakunnallisille aikuissosiaalityön päiville on alkanut.
Teemana on Virtaa välittämiseen!
Päivien ohjelmassa on korkeatasoisia luentoja ja lukuisia erilaisia työpajoja.

Päivien ohjelma, työryhmien kuvaukset ja sähköinen ilmoittautumislomake löytyvät Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen kotisivuilta:
http://www.koskeverkko.fi/Public/default.aspx?nodeid=37040&culture=fi-FI&contentlan=1 Päivien järjestelyistä vastaavat Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus ja Jyväskylän kaupunki yhteistyökumppaneineen sekä Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus SONet BOTNIA
Olette lämpimästi tervetulleita Jyväskylään!
Alueklinikat laajan raportin pysyvä osoite
TamPub on ottanut Alueklinikat laajan raportin rinnakkaisjulkaisukanavalle. Julkaisun pysyvä osoite on
http://urn.fi/URN:NBN:fi:uta-201312191775
SONet BOTNIAn joulutiedote 2013
Pienet Pohjalaiset Päihde- ja mielenterveyspäivät 18.11-19.11.2013
Pienet Pohjalaiset Päihde- ja mielenterveyspäivät VII järjestetään Kokkolassa 18.11-19.11.2013 (Kokkolan kaupungintalo, Kauppatori 5). Päivien tarkoituksena on verkostoida, tukea ja kouluttaa päihde- ja mielenterveysasiakasta työssään tai arjessaan kohtaavia ammattilaisia/opiskelijoita/ läheisiä.

Pienet Pohjalaiset Päihde- ja mielenterveyspäivät ovat maksuttomat, mutta järjestelyjen vuoksi toivomme ilmoittautumisia alla olevan linkin kautta. Linkistä löydät myös päivien päivitetyn ohjelman.

https://www.kokkola.fi/pompke/pompke/ajankohtaista/fi_FI/pienetpohjalaisetpaihdepaivat/
SONet BOTNIA hakee Projektikoordinaattoria (2) Lastensuojelutarpeen selvityksen kehit. hankkeeseen
Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus SONet BOTNIA, joka on hallinnollisesti organisoitunut Seinäjoen ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan yksikön yhteyteen, hakee Lastensuojelutarpeen selvityksen kehittämishankkeeseen kahta

projektikoordinaattoria (2) ajalle 1.11.2013 – 30.9.2015 (Dnro 409/2013)

Hanketta hallinnoi Tampereen kaupunki. Projektikoordinaattoreiden työpaikat ovat SONet BOTNIAssa Seinäjoella (Etelä-Pohjanmaa) ja Vaasassa (Pohjanmaa).

Hakemukset sähköisellä lomakkeella 30.9.2013 klo 15.00 mennessä.
Tarkempi hakukuulutus ja linkki lomakkeeseen löytyvät: www.seamk.fi > avoimet työpaikat.
KUTSU STOP nuorten syrjäytymiselle Etelä-Pohjanmaalla -seminaariin 29.10.13 klo 8-16
STOP Nuorten syrjäytymiselle Etelä-Pohjanmaalla - tilannekatsauksesta vaikuttavaan toimintaan
Seminaari 29.10.2013 Seinäjoella

Kohderyhmä: Kuntien ja kuntayhtymien sekä yhteistoiminta-alueiden johtavat viranhaltijat,
luottamusmiehet, työvoimahallinnon, sosiaali- ja terveystoimen, sivistystoimen, nuorisotyön,
varhaiskasvatuksen, seurakunnan ja järjestöjen työntekijät, poliisi sekä kaikki nuorten kanssa
työskentelevät ja asiasta kiinnostuneet Etelä-Pohjanmaalla.

Tilaisuus on maksuton. Lounas omakustanteinen.
Tilaisuuden järjestävät Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus SONet BOTNIA ja EPSHP:n
Perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen yksikkö Aksila.

Ilmoittautumiset 18.10.13 mennessä http://www.webropolsurveys.com/S/95733F8.par
Lisätietoja: kehittämissuunnittelija Päivi Nevala, Aksila p. 044-4155216
Lastensuojelun kehittäminen ja arkipäivän haasteet 28.10.2013
Koulutuspäivän järjestää Vaasan hallinto-oikeus yhteistyössä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston sekä SONet BOTNIA kanssa.

Aika: Maanantai 28.10.2013
Paikka: Vaasan ammattikorkeakoulu, auditorio WC 134 Wolffintie 30, Vaasa

Koulutuspäivän hinta on 60 euroa henkilöltä.
Sähköinen ilmoittautuminen 4.10. mennessä :
http://www.webropolsurveys.com/S/6EC362EC51713AA9.par
Hyvinvointijohtamisen asiantuntijoiden työseminaari Vaasa, SIIRTYY TAMMIKUULLE
Hyvinvointijohtamisen asiantuntijoiden työseminaariin 8.-9.10. 2013 klo 9-15.
Paikka: Vaasa-opisto, Opistokatu 1, Vaasa kartta ja parkkeerausohje linkissä http://www.vaasa.fi/Suomeksi/Opetus_ja_koulutus/Aikuiskoulutus/Vaasa-opisto/Perustietoa_-_esittely/Tilat
Tilaisuus on tarkoitettu kuntien hyvinvointijohdolle eri hallinnonaloilta, kunnanvaltuutetuille, Pohjanmaan tietotuotannon kehittäjäryhmän jäsenille sekä alueellisille toimijoille. Tilaisuuden järjestävät yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin Terveempi Pohjois-Suomi-hanke sekä SONet BOTNIA. Ilmoittautumiset ke 2.10 mennessä Tuula Muljulle SOnet BOTNIAan tuula.mulju@vaasa.fi tai 040-524 9933.

Plats: Opistotalo, Opistokatu 1, Vasa, karta och parkering se http://www.vaasa.fi/Suomeksi/Opetus_ja_koulutus/Aikuiskoulutus/Vaasa-opisto/Perustietoa_-_esittely/Tilat
Tillfället är inriktat till kommunernas välfärdsgrupper, kommunfullmäktiges medlemmar, regionala aktörer och medlemmarna i Österbottens arbetskrupp för kunskapsproduktion.
Material och utbildning delvis på svenska. Tillfället anordnas tillsammans med Norra Österbottens sjulvårdsdistrikts projekt Terveempi Pohjois-Suomi 2 och SONet BOTNIA.
Vänligen anmäl Dig senast 2.10. till Tuula Mulju tuula.mulju@vaasa.fi eller 040-524 9933.
02.10.2013 Evidensbacerad praxis inom sociala området -tillfälle, Vaasa
MediBothnia-projekt tillsammans med sina samarbetsparntners anordnar ett eftermiddagstillfälle om evidensbacerad praxis inom sociala området kl 12 i Tritonia, Vasa universitet. Anmälningar senast 25.9. till karola.lytts@sofuk.fi
02.10.2013 Näyttöön perustuva toiminta sosiaalialalla -tilaisuus, Vaasa
Medibothnia-hanke yhteistyökumppaneineen järjestää iltapäivätilaisuuden näyttöön perustuvasta toiminnasta sosiaalialalla klo 12 Vaasan yliopiston Tritoniassa. Ilm. 25.9. mennessä karola.lytts@sofuk.fi
Terve ja hyvinvoiva Pohjanmaa -seminaari, Välmående och friska Österbotten-seminariet 16.09.2013
Pohjanmaan liitto järjestää tiiviissä yhteistyössä BoWer -verkoston toimijoiden, Vaasan yliopiston, THL:n, SONet BOTNIA:n sekä Vaasan sairaanhoitopiirin ja sen perusterveydenhuollon yksikön kanssa perinteisen "Hyvinvoiva ja terve Pohjanmaa" -seminaarin. Seminaari on tänä vuonna 16.9.2013 Vaasan yliopistolla, tiedekirjasto Tritonian Nissi-auditoriossa. Seminaarin suomen- ja ruotsinkielinen ohjelma on sähköpostin liitteenä.

Tällä kertaa seminaarin teemana on tiedolla johtaminen ja sen merkitys hyvinvoinnin edistämisessä. Näkökulmia tiedolla johtamiseen ja hyvinvointitiedon eri ikkunoihin valotetaan niin kansallisesta, alueellisesta kuin paikallisesta perspektiivistä. Seminaarin tavoitteena on auttaa käytännön johtamisessa ja keskustella Pohjanmaan hyvinvoinnin tilasta ja tiedolla johtamisen haasteista, mahdollisuuksista ja kokemuksista.

Ilmoittautuminen ja ohjelma suomeksi: http://www.lyyti.in/Hyvinvoiva_ja_terve_Pohjanmaa_2537/fi
Anmälningen på programmet svenska:
http://www.lyyti.in/Hyvinvoiva_ja_terve_Pohjanmaa_2537/se
Kutsu Alueklinikat verkostona -päätösseminaariin 23.8. klo 13, Tampere
Hyvinvointibarometrin alustavia tuloksia käsittelevä tilaisuus Vaasassa 5.6.2013
Hyvinvointibarometrin alustavia tuloksia käsittelevä tilaisuus Seinäjoella 22.05.2013
Sosiaali- ja terveyspalvelujen vaikuttavuuden arviointi 14.05.2013
Hei, hyvä yhteistyökumppani!

SONet BOTNIA yhdessä Pohjanmaan hyvinvointitutkimuksen ja osaamisen keskittymä BoWerin ja SOS-hankkeen kanssa järjestää alueellisen hyvinvointitietotuotannon ylimaakunnalliselle kehittäjäryhmälle, maakunnallisille kehittäjäryhmille, johtoryhmälle ja alueellisille ohjausryhmille sekä muille sosiaali- ja terveyspalvelujen vaikuttavuuden arvioinnin kehittämisestä kunnissa, kuntayhtymissä ja yhteistoiminta-alueilla kiinnostuneille työkokouksen Seinäjoella 14.5 klo 10.00-15.00 Mediwestin auditoriossa (1.krs, os. Koskenalantie 16) teemasta ”Sosiaali- ja terveyspalvelujen vaikuttavuuden arviointi – mistä on kysymys, miksi sitä pitää tehdä ja miten arviointi suoritetaan?”. Päivän kouluttajana ja vuoropuhelussa kanssamme on VTT, dosentti (LaY, TaY, HeY), Turun kaupungin sosiaali- ja terveystoimen palvelutuotantojohtaja, Petri Virtanen.

Seminaarin tavoitteena on:
•Avata ja jäsentää vaikuttavuuden arvioinnin peruskäsitteitä
•Tutustua vaikuttavuuden arvioinnin käyttöön sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa
•Saada valmiuksia hyödyntää vaikuttavuuden arviointia sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kehittämisessä

Tilaisuus on osallistujille maksuton. Tarkemmat tiedot ovat liitteenä olevassa ohjelmassa. Ilmoittautumiset pyydämme oheisen linkin kautta http://www.webropolsurveys.com/Answer/SurveyParticipation.aspx?SDID=Fin625208&SID=1546232e-da8e-4ea3-b89b-e6be1bf421e5&dy=828121817 2.5.2013 mennessä. Jos linkki ei jostakin syystä toimi, ilmoittautumisen voi tehdä tarvittaessa sähköpostitse: maarit.pasto@seamk.fi Lisätietoja saa tarvittaessa kehitysjohtaja Arto Rautajoelta: arto.rautajoki@seamk.fi, gsm. 040-830 2399 ja hankejohtaja Päivi Krookilta, paivi.krook@seamk.fi, gsm. 040-830 2330.

Järjestäjien puolesta lämpimästi tervetuloa!
Hyvinvointibarometrin alustavia tuloksia käsittelevä tilaisuus Kokkolassa 17.4.2013
Utvecklandet av informationshantering i socialvården 12.4. kl 9-14 i Vasa
Arbetseminariets syfte är att
-meddela aktuell information om nationalt utvecklingsarbete och främja både regionalt samarbete och samverkan mellan nationalt och regionalt utvecklingsarbete i Österbotten
-främja uppbyggandet av enhetlig databas och åtkomligheten av information
-stödja kommunerna att utveckla den elektroniska kommunikationen och – service inom social och hälsovården.

Vänligen anmäl dig senast ti 9.4. till Tuula Mulju tuula.mulju@vaasa.fi
Sosiaalialahuollon tiedonhallinnan kehittäminen 12.4. klo 9-14 Vaasassa
Työseminaarin tavoitteena on
- antaa ajankohtaista tietoa kansallisesta kehittämisestä ja tukea sekä alueellista yhteistyötä että alueellisen ja valtakunnallisen kehittämisen yhteensovittamista Pohjanmaalla
- edistää sosiaalihuollon yhtenäisen tietopohjan syntymistä ja tiedon saatavuutta
-tukea kuntia kehittämään sähköisiä palveluja ja tiedonhallintaa sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Ilmoittautuminen ti 9.4. mennessä Tuula Muljulle tuula.mulju@vaasa.fi
POHJALAISMAAKUNTIEN JÄRJESTÖPÄIVÄ Seinäjoella ke 10.4.2013 klo 12 – 15.30 Järjestötalo
Äänelläni on merkitystä - kuunteletko?
Pohjalaismaakuntien Järjestöpäivä on koonnut vuodesta 2004 lähtien Pohjalaismaakuntien järjestötoimijat pohtimaan toiminnan edellytyksiä ja kehittämistarpeita sekä luomaan yhteistä tulevaisuuden näkyä. Järjestöpäivän tapahtumapaikka vaihtuu vuosittain maakuntakeskusten, Kokkolan, Seinäjoen ja Vaasan, välillä. Mukaan ovat tervetulleita Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan alueella toimivat ja alueesta vastaavat sosiaali- ja terveysalan järjestö- ja yhdistystoimijat sekä muut teemasta kiinnostuneet, kuten oppilaitosten edustajat, kuntien tai yhteistoiminta-alueiden viranhaltijat ja luottamushenkilöt.
Tänä vuonna Seinäjoella halutaan nostaa esille ihmisen ääni, osallistumisen kanavat ja tavat. Järjestöiltapäivä mahdollistaa osallistujille keskustelualustan, jossa saa kumota väitteet tai vahvistaa omia näkemyksiä, luoda uutta tai jakaa hyväksi koettuja toimintatapoja.
Järjestöpäivän toteuttavat SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n kanssa Pohjalaismaakuntien järjestökeskukset Yhteisöklubi SILTA Kokkolasta, Järjestötalo Seinäjoelta ja Filantropia Center-hanke Vaasasta sekä Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus SONet BOTNIA. Tilaisuus on maksuton. Ajo-ohjeet Järjestötalolle ja sijainti osoitteesta http://www.jarjestotaloseinajoki.net/kuvat/kulku_jtalo_kaikki.jpg Ilmoittautuminen 2.4.2013 mennessä http://www.eventilla.com/event/2937/
Etelä-Pohjanmaan VOIKUKKIA info- ja yhteistyötilaisuus 05.04.2013
KUTSU
Etelä-Pohjanmaan VOIKUKKIA info- ja yhteistyötilaisuus
Aika: 5.4.2013 klo 12.30-15.00
Paikka: Seinäjoki, Mediwest (6.krs.)

VOIKUKKIA -verkostohanke vakiinnuttaa sijoitettujen tai huostaanotettujen lasten vanhemmille suunnattua vertaistukiryhmätoimintaa Suomessa ja tekee yhteistyössä ammattilaisten ja vanhempien kanssa jottei kukaan vanhempi joutuisi jäämään yksin lapsen sijoituksen jälkeisessä tilanteessa kriisinsä keskelle. www.voikukkia.fi Hanke on mukana RAY:n Emma & Elias-ohjelmassa

Etelä-Pohjanmaan 5.4.2013 tilaisuuden teemana on alueen sijoitettujen tai huostaanotettujen lasten vanhempien tukeminen sekä kustannushyödyllinen vertaistukiryhmätoiminta tuen ja kuntoutuksen muotona. SONet BOTNIA on mukana tilaisuuden kokoamisessa!
(ks. tarkemmin ohjelma) Ilmoittautuminen viimeistään 2.4.3013 mennessä: www.voikukkia.fi
Etelä-Pohjanmaan Yhdessä oppien, tietä raivaten -seminaari 19.-20.3.2013, Seinäjoki, Frami
Aika:19.-20.3.2013
Paikka: Seinäjoki, Frami

Osallistujille maksuttomien päivien teemoina ovat:
PÄIVÄ 1:
Hyvinvointijohtaminen ja - rakenteet, sähköinen hyvinvointikertomus ja vaikutusten ennakkoarviointi
PÄIVÄ 2:
Hyvinvointitiedon kehittämispäivä –poikkitoiminnallisuus sähköisen hyvinvointikertomuksen rikkautena ja haasteena

Kuntien ja palvelualueiden hyvinvointijohtamisella tarkoitetaan strategisella tasolla tapahtuvaa kuntalaisten hyvinvoinnin edistämistä. Hyvinvointijohtamisen keskiössä on kunnan hyvinvointiryhmä, joka vastaa hyvinvointikertomuksen valmisteluprosessista. Koko kuntajohtaminen on muutoksessa, ja hyvinvointijohtamisen merkitys on noussut esille. Kuntarakenteiden ja lakien muutosten seurauksena kunnat on entistä enemmän velvoitettu hyvinvointijohtamisen kehittämiseen – mutta miten?

Hyvinvointijohtamisen poikkihallinnollisuus on vielä varsin uutta kaikille. Siksi seminaarin tarkoituksena on oppia yhdessä sitä, miten kuntien ja palvelualueiden hyvinvointijohtamista voitaisiin edistää. Tämän vuoksi seminaari painottuu avoimeen keskusteluun, tietojen ja kokemusten jakamiseen ja yhteiseen ideointiin. Seminaarin tarkoituksena ei ole enää esitellä yksityiskohtaisesti hyvinvointijohtamisen perusasioita. Yhteisen viitekehyksen ja käsitteiden luomiseksi osallistujille lähetetään ennakkomateriaalia, johon tutustuminen on seminaariin osallistumisen edellytys.

Hyvinvointijohtamisessa tavoitellaan hallintorajat ylittävää yhteistyötä, joten kaikkien hallinnonalojen edustajat ovat tervetulleita! Seminaari on kohdennettu henkilöille, jotka toimivat tai joiden tulisi toimia hyvinvointijohtamisen strategisella tasolla kunnissa ja/tai palvelualueilla. Nämä henkilöt toimivat oman alueensa hyvinvointijohtamisen asiantuntijoina, kuten esimerkiksi hyvinvointiryhmien, kunnanvaltuutettujen ja viranhaltijajohdon sparraajina ja ohjaajina sekä hyvinvointijohtamisen osa-alueiden kehittäjinä. Hyvinvointikertomuksen tekeminen kuuluu kunnan pysyvien rakenteiden toimijoille. Kertomuksen tekeminen kuuluu sekä kunnan hyvinvointiryhmälle että johtoryhmälle (tai muille vastaaville kunnassa toimiville ryhmille). Kertomusta tekevien ryhmien tulee olla poikkihallinnollisia eli niiden tulee muodostua kunnan eri hallinnonalojen edustajista eikä pelkästään sosiaali- ja terveystoimen edustajista. Poikkihallinnollisten ryhmien ansiosta myös vastuu kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisestä tulee kaikkien yhteiseksi asiaksi.

Osallistujille lähetetään etukäteen tutustuttavaksi Terveempi Pohjois-Suomi 2 -hankkeessa kehitetty hyvinvointijohtamisen diapankki. Pankkia kehitetään yhdessä seminaarin aikana. Osallistujat saavat diapankin käyttöönsä oman alueensa hyvinvointijohtamisen tueksi.
Seminaarin toteutuksesta vastaa Terveempi Pohjois-Suomi 2 (TerPS2) -hanke (www.terps.fi). Seminaari on maksuton. Etelä-Pohjanmaan seminaarijärjestelyistä vastaavat Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus SONet BOTNIA ja Etelä-Pohjanmaan liitto. HUOM! Suosittelemme osallistujia ottamaan mukaan kannettavia tietokoneita (kokoustiloissa on langaton WLAN -verkko). Mukaan kutsutaan 1-3 osallistujaa/kunta, sillä koulutukseen voidaan ottaa mukaan noin 50 ensiksi ilmoittautunutta. Tarkempi kutsu on liitteenä! Ilmoittautuminen sähköisesti: http://www.epliitto.fi/?page=seminaari Päivien kahvit ja lounaat ovat omakustenteisia - Framin tiloista ja läheisyydestä löytyy kahviloita ja lounaspaikkoja.

Alueellinen yhteyshenkilö:
•SONet BOTNIA: Anne Saarijärvi, kehittämissuunnittelija puh: 040 830 3950, anne.saarijarvi@seamk.fi
•Terveempi Pohjois-Suomi 2 -hanke: Anne Sormunen, hankejohtaja, puh: 040 5899 214, anne.sormunen@ppshp.fi
Vammaispalveluiden työkokous järjestetään pe 8.3. klo 12-15 Härmän kuntokeskuksessa.
Työkokous on tarkoitettu kuntien ja kuntayhtymien sosiaali- ja perusturvajohtajille sekä vammaispalveluiden sosiaalityöntekijöille. Aiheina ovat vammaispalvelulain tulkinta ja VammaisKaste-hankkeen kehittämistyö. Järjestäjinä ovat SONet BOTNIA, VammaisKaste-hanke ja Länsi-ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto.

Ilmoittautumiset 28.2. mennessä Tiina Mäelle tiina.maki@eskoo.fi
Handikappomsorgens arbetsmöte arrangeras fre 8.3.kl 12-15 i Härmä rehabcenter.
Arbetsmötet är inriktat till kommunernas och samkommunernas social- och bastrygghetsdirektörer samt till socialarbetare inom handikappomsorgen. Eftermiddagen innehåller frågor om handikappservicelagens tolkning och aktuella ärenden i hanpikappKaste-projektet.

Anmäl dig senast 28.2 till Tiina Mäki tiina.maki@eskoo.fi
KUTSU Palvelurakenneuudistus ja pohjalaismaakuntien sote-mallien mietintä tilaisuusuuteen 15.2.2013
Arvoisa kutsuvieraamme!

Kutsumme Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan alueen kuntien ja kuntayhtymien sekä yhteistoiminta-alueiden johtajat, kuntien valtuuston ja hallituksen jäsenet, maakuntajohtajat, sosiaali- ja terveydenhuollon johtavat viranhaltijat ja luottamushenkilöt, palvelurakenneuudistuksen alueelliset selvityshenkilöt, SONet BOTNIAn johtoryhmän ja alueelliset ohjausryhmät sekä keskeiset yhteistyökumppanimme Powerparkiin Härmään 15.2 klo 10.00-15.00 kuulemaan ja keskustelemaan ajankohtaisesta sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksesta ja pohjalaismaakuntien alueen sosiaali- ja terveydenhuollon malleista. Tavoitteena on tarkastella sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteiden uudistamista pohjalaismaakuntien alueella perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalihuollon näkökulmista. Tavoitteena on eheä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukokonaisuus, jolla parhaiten vastaamme alueemme tulevaisuuden tarpeisiin sekä turvaamme väestölle yhdenvertaiset sosiaali- ja terveyspalvelut. Suurimpia haasteita ovat väestön ikääntyminen, kuntien kantokyky sekä väestön hyvinvointi- ja terveyserot.

Tavoitteena on kansliapäällikkö Päivi Sillanaukeen, selvityshenkilöryhmien jäsenten ja muiden asiantuntija-alustusten pohjalta käydä rakentavaa keskustelua sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteiden uudistamisesta pohjalaismaakuntien alueella. Tarkoituksena on tarkastella palvelurakenteen muutoshaasteita niiden ylittämisen näkökulmasta kohti eheää sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuutta. Eri erva-alueidemme selvityshenkilöt kertovat oman alueensa tilanteesta ja erityispiirteistä, haasteista ja mahdollisuuksista palvelurakenteiden kehittämisessä. Palvelurakenteen kehittämisessä yhteistyön tiivistäminen on tärkeää myös kunnan muiden palvelujen, opetuksen, tutkimuksen ja tiedontuotannon kanssa. Yhdessä etsimme parhaita ratkaisuja sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuuteen. Toivomme, että voitte ystävällisesti osallistua työkokoukseemme. Seminaarin ohjelma on liitteenä. Kokoustarjoiluja varten pyydämme ilmoittamaan osallistumisestanne SONet BOTNIAn kehitysjohtaja Arto Rautajoelle sähköpostitse 6.2. 2013 mennessä: arto.rautajoki@seamk.fi

Olkaa hyvä ja välittäkää kutsua ja ohjelmaa omissa työyhteisöissänne niille, joille katsotte tilaisuudestamme olevan parhaiten hyötyä. Tilaisuuteen voidaan ottaa enitntään 148 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Tilaisuus on maksuton.

Työkokouksen järjestävät yhteistyössä Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus SONet BOTNIA, Vaasan, Kokkolan ja Seinäjoen kaupungit.

Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus SONet BOTNIAn yhteistyössä Vaasan, Seinäjoen ja Kokkolan kaupunkien kanssa järjestämä Palvelurakenneuudistus ja pohjalaismaakuntien sotemallien mietintä –tilaisuus 15.2 klo 10.00-15.20 Powerparkissa (Magnum-auditorio) on saavuttanut suuren kiinnostuksen. Tilaisuuteen on ilmoittautunut 170 osallistujaa. Tilaisuutemme auditorio (138 paikkaa) on nyt täynnä ja lisäpaikatkin 30 on täytetty, joten emme valitettavasti voi ottaa tilaisuuteen enää lisää ilmoittautumisia.

Toivotamme kaikki aiemmin ilmoittautuneet lämpimästi tervetulleiksi tilaisuuteemme!


Tervetuloa! Välkommen!

Järjestäjien puolesta

Jukka Kentala, SONet BOTNIAn puheenjohtaja, Perusturvajohtaja, Vaasa

Harri Jokiranta, Apulaiskaupunginjohtaja, Seinäjoki

Jussi Salminen, Sosiaali- ja terveysjohtaja, Kokkola

Arto Rautajoki, Kehitysjohtaja, SONet BOTNIA

Lisätietoja antavat tarvittaessa: kehitysjohtaja Arto Rautajoki, SONet BOTNIA gsm. 040-830 2399 tai sähköpostitse arto.rautajoki@seamk.fi
ja SONet BOTNIAn puheenjohtaja Jukka Kentala 06 325 2300 tai 040- 718 3660
Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan hyvinvointibarometri 2012
POHJALAISMAAKUNTIEN ASUKKAIDEN HYVINVOINTI JA PALVELUT PUNTARISSA
Pohjalaismaakuntien hyvinvointibarometri 2012 -tutkimuksessa asiantuntijat arvioivat ihmisten hyvinvointia ja hyvinvointipalvelujen tilaa sekä niiden kehityssuuntia
YHTEISTYÖLLÄ KOHTI EHJIÄ JA VAIKUTTAVIA PALVELUKOKONAISUUKSIA
Yhteistyöllä kohti ehjiä ja vaikuttavia palvelukokonaisuuksia - Asiakas ja kuntalaislähtöisiä näkökulmia sosiaalialan ja sosiaalityön kehittämiseen Pohjoismaista.

Tässä koosteessa peilataan pohjoismaisia asiakaslähtöisyyden ja ehjien palvelukokonaisuuksien tavoitetta suhteessa alan asiantuntijuuteen ja monitoimijaisen yhteistyön mahdollisuuksiin ja sen reunaehtoihin. Erityisesti tarkasteluun otetaan perustellusti tässä tavoitellussa yhteistyössä juuri sosiaalialan ja sosiaalityön asiantuntijuus. Kooste osoittaa monin esimerkein, että asiakaslähtöisyys on yhteinen haaste koko sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmälle. Se on sitä mitä suurimmassa määrin myös sosiaalialan ja sosiaalityön uusille yhteistyöhön nojaaville työkäytännöille, toimintatavoille ja rakenteille.

Asiakaslähtöisyyteen liitetyn yhteistyön lisäksi tässä selvityksessä tarkastellaan monialaista yhteistyötä lainsäädännön ohjauksen ja velvoittavuuden näkökulmista. Tarkastelun painopiste on sosiaali- ja hyvinvointialan lainsäädäntöjen sisällöissä suhteessa monitoimijaiseen yhteistyöhön. Kysymystä syvennetään muista Pohjoismaista poimituin sellaisin kehittämistyön esimerkein, jotka tukevat kansallisia sosiaali- ja terveyspoliittisia linjauksia ja strategisia tavoitteen asetteluja.
KUTSU KOHTI VAHVAA JA YHTENÄISTÄ TIETOPERUSTAA SOSIAALIALAN TIEDONHALLINNAN KEHITTÄMISESSÄ - työkok
Aika: 22.11. 2012 klo 9.30-14.00
Paikka: Seinäjoki Mediwest (auditorio), Koskenalantie 16

SONet BOTNIA ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tieto-osaston OPER-yksikkö järjestävät yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan alueen kunnille ja muille hyvinvointitiedontuotannon ja sosiaalialan tiedonhallinnan kannalta keskeisille yhteistyökumppaneille koulutuksellisen työkokouksen, jossa rakennetaan Etelä-Pohjanmaan alueen tarpeista käsin kansallista vuoropuhelua sosiaalihuollon yhtenäisen tietoperustan ja tiedonhallinnan kehittämisessä Työkokous järjestetään Mediwestin auditoriossa to 22.11. klo 9.30-14.00. Tilaisuus on maksuton. Paikalle saadaan useita asiantuntijoita Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tieto-osastosta keskustelemaan kanssamme kansallisesta kehittämistyöstä ja Etelä-Pohjanmaan alueen sosiaalihuollon tiedonhallinnan kehittämistarpeista.

Sosiaalihuollon tiedonhallinnan valtakunnallinen kehittämistyö etenee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen OPER-yksikössä. Kehittämistyö jalkautuu alueille syksyn 2012 aikana yhteistyössä valtakunnallisesti kattavan sosiaalialan osaamiskeskusverkoston kanssa. Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan siitä, miten hyödynnämme ja jalkautamme lähivuosina kehittämistyötä Etelä-Pohjanmaalla!

Sosiaalialan tiedonhallinnan kehittämistyön tavoitteena on yhtenäistää palvelutarjontaa, toimintaprosesseja ja kirjaamiskäytäntöjä valtakunnallisesti. Samalla asiakirjoista tulee teknisesti yhtenäisiä ja tiedonjakoon toimijoiden välillä kehitetään uusia teknisiä ratkaisuja. Kansallisesti käsitteistöt ja tietorakenteet yhtenäistyvät. Tulevaisuudessa meillä on yhteinen asiakastietovaranto, mikä parantaa muun muassa tiedon saatavuutta ja hyödyntämistä asiakastyössä ja esimerkiksi kuntien suunnittelussa, päätöksenteossa, kehittämisessä tai tutkimuksessa.

Työkokouksen aikana kuullaan valtakunnallisesta kehittämistyön kokonaisuudesta ja suunnitellaan sen jalkautusta Etelä-Pohjanmaan alueelle yhteistyössä SONet BOTNIAn ja alueen muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Mistä on kyse ja miten lähdemme liikkeelle? Tilaisuus on tarkoitettu mm. Etelä-Pohjanmaan alueen kuntien perusturva- ja sosiaalijohtajille, sosiaalipalveluiden johdolle esim. ikä-ihmisten ja vammaisten palveluissa, johtaville sosiaalityöntekijöille ja sosiaalityöntekijöille esim. aikuissosiaalityössä, lastensuojelun sosiaalityössä ja perhetyössä, sosiaalipalvelujen kehittäjille, kuntien sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmien tehtävissä toimiville pääkäyttäjille, ohjelmistosuunnittelijoille/-toimittajille, sosiaalipalveluyrittäjille, perusterveydenhuollon, maakuntaliittojen ja kuntien kehittämisyksiköiden yhteistyökumppaneille sekä kaavoituksesta kunnissa vastaaville.

Tilaisuus on kohdennettu Etelä-Pohjanmaalle, mutta se on Pohjanmaan maakuntien suomenkielisenä tilaisuutena avoin Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan toimijoille. Pohjanmaalla järjestetään kaksikielinen sosiaalialan tiedonhallinnan kehittämistilaisuus 8.2.

Tilaisuuden ohjelma on liitteenä. Ilmoittautumiset pyydetään 19.11.2012 mennessä sähköisesti osoitteeseen anne.saarijarvi@seamk.fi, kiitos! Välittänette ystävällisesti kutsua myös kuntanne/alueenne sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmien tehtävissä toimiville pääkäyttäjille, ohjelmistosuunnittelijoille ja -toimittajille ja sosiaalipalveluyrittäjille!

Lämpimästi tervetuloa!
Pienet Pohjalaiset Päihde- ja mielenterveyspäivät 2012
Tervetuloa perinteisille Pienille Pohjalaisille mielenterveys- ja päihdepäiville Vaasaan 19.–20.11.2012. Kuudennen kerran järjestettävät päivät ovat maksuttomat ja ne järjestetään Vaasan ammattikorkeakoululla.
Päivien aikana sinulla on myös mahdollisuus tutustua ja verkostoitua alan ammattilaisten kanssa.
KUTSU: Palvelurakenneuudistus ja pohjalaismaakuntien SOTE- mallien mietintä 29.10.2012
Aika: Maanantaina 29.10 klo 11.30-15.30
Paikka: Härmän Kuntokeskus, Lakeus- sali, Vaasantie 22, Ylihärmä

Arvoisa kutsuvieraamme

Kutsumme Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan alueen kuntien ja yhteistoiminta-alueiden johtajat, valtuutetut ja hallitusten jäsenet, maakuntajohtajat, SONet BOTNIAn johtoryhmän ja alueellisten ohjausryhmien jäsenet sekä keskeiset yhteistyökumppanit työkokoukseen Härmän Kuntokeskukseen 29.10 klo 11.30-15.30 keskustelemaan ajankohtaisesta sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksesta, ja pohjalaismaakuntien alueen sosiaali- ja terveydenhuollon malleista.
Tavoitteena on käydä työkokouksen asiantuntija-alustusten pohjalta rakentavaa keskustelua sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteiden uudistamisesta pohjalaismaakuntien alueella. Tarkoituksena on muodostaa näkemystä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukokonaisuudesta, jolla parhaiten vastaamme tulevaisuuden tarpeisiin, kuten väestön muuttuvat palvelutarpeet, julkisen talouden kestävyyden haasteet, tulevaisuuden kuntarakenne ja muuttuva sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntö. Sosiaali- ja terveysalan on myös kehittämisrakenteena tiivistettävä yhteistyötään mm. kunnan muiden palvelujen, opetuksen, tutkimuksen ja alueellisen tiedontuotannon kanssa.
Toivomme, että voitte ystävällisesti osallistua työkokoukseemme. Seminaarin alustava ohjelma on liitteenä. Kokouksen järjestelyjä varten pyydämme ilmoittamaan osallistumisestanne kehitysjohtaja Arto Rautajoelle sähköpostitse 15.10 mennessä: arto.rautajoki@seamk.fi
Olkaa hyvä ja välittäkää kutsua ja ohjelmaa omissa työyhteisöissänne niille, joille katsotte tilaisuudesta olevan parhaiten hyötyä. Tilaisuuteen voidaan ottaa mukaan enintään 105 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Tilaisuus on maksuton.

Työkokouksen järjestävät yhteistyössä Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus SONet BOTNIA, Vaasan, Kokkolan ja Seinäjoen kaupungit.

Tervetuloa! Välkommen!

Järjestäjien puolesta

Jukka Kentala, SONet BOTNIAn puheenjohtaja, Perusturvajohtaja, Vaasa

Harri Jokiranta,
Apulaiskaupunginjohtaja,Seinäjoki

Jussi Salminen,
Sosiaali- ja terveysjohtaja,
Kokkola

Arto Rautajoki,
Kehitysjohtaja,
SONet BOTNIA

Lisätietoja antavat tarvittaessa: kehitysjohtaja Arto Rautajoki, SONet BOTNIA gsm.
040-830 2399 tai sähköpostitse: arto.rautajoki@seamk.fi ja SONet BOTNIAn puheenjohtaja Jukka Kentala 06 325 2300 tai gsm. 040-718 3660,
jukka.kentala@vaasa.fi
KANSALAIS- JA ASIAKASLÄHTÖINEN SOSIAALI- JA HYVINVOINTIALAN TIETOTUOTANTO POHJOISMAISSA
KANSALAIS- JA ASIAKASLÄHTÖINEN SOSIAALI- JA HYVINVOINTIALAN TIETOTUOTANTO POHJOISMAISSA - POLITIIKKAA JA KÄYTÄNTÖJÄ KARTOITTAVA SELVITYS (2012)
SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS SONetBOTNIA POHJOISMAINEN ERITYISTEHTÄVÄ
Pienet Pohjalaiset Päihdepäivät V 2011
Tervetuloa perinteisille Pienille Pohjalaisille Päihdepäiville Seinäjoelle 14.–15.11.2011.

Viidennen kerran järjestettävät päivät saapuvat nyt toistamiseen Etelä-Pohjanmaalle ja Seinäjoelle.

Totuttuun tapaan päivät ovat maksuttomat ja täynnä mielenkiintoisia luentoja.

Päivien aikana sinulla on myös mahdollisuus tutustua ja verkostoitua alan ammattilaisten kanssa.

Järjestämme seminaarin Teknologiakeskus Framilla, osoitteessa Kampusranta 9.
Pohjanmaa-hankkeen sivuille
Sähköinen hyvinvointikertomus 6.6.2011
SONet BOTNIA järjestää osana alueellisen sosiaalialan ja hyvinvointitietotuotannon kehittämistyötä yhteistyössä Hyvinvoinnin Valtatie-hankkeen kanssa pohjalaismaakuntien yhteisen työkokouksen teemasta:

Sähköinen hyvinvointikertomus

Paikka: Kokkolan kaupungintalo, Kaarlela-sali
Aika: ma 6.6. klo 12.00–15.00

Sähköisen hyvinvointikertomuksen mallia ja siihen liittyviä työkaluja on kehitetty Terveempi Pohjois-Suomi- hankkeessa. Hankkeen projektipäällikkö Anne Niska tulee esittelemään asiaa.

Sähköinen hyvinvointikertomus mahdollistaisi kunnissa käyttöön otettuna uuden-tyyppisen tavan kerätä systemaattisesti hyvinvointitietoa pohjalaismaakuntien alueella. Siitä olisi hyvin rakennettavissa yhteydet esimerkiksi maakunnallisiin hyvinvointikatsauksiin. Valmisteilla oleva ”Laki sosiaalisen hyvinvoinnin edistämi-sestä ja sosiaalipalveluista” sisältänee velvoitteita kunnille hyvinvoinnin seuran-taan ja edistämiseen. Siihen ollaan kaavailemassa myös pykälää tämän seuranta-tehtävän toteuttamiseksi. Alustavissa pykäläluonnoksissa on ollut esillä hyvin-vointiraportin ja -kertomuksen käyttöönotto, ja pohdinnassa ovat myös sen kyt-kennät tulevaan järjestämislakiin. Myös terveydenhuoltolaki (12 §) sisältää kun-nille velvoitteen hyvinvointikertomusten tekemisestä. Tässä on hyvä tilaisuus pe-rehtyä/tarttua sähköisen hyvinvointikertomuksen mahdollisuuksiin ja kehittämi-seen.

HUOM! Työkokoukseen sopii mukaan yht. noin 60 osallistujaa kolmesta Pohjan-maan maakunnasta ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ilmoittautumiset: Projektisihteeri Pirjo Hautojärvi,
s-posti: pirjo.hautojarvi@seamk.fi, puh. 040868 0318

Lisätietoja: kehittämissuunnittelija Pirjo Knif,
s-posti: pirjo.knif@kokkola.fi (puh. 044 7809976

Pohjalaismaakunnissa satsataan päihdetyön opetuksen kehittämiseen 16.5.2011 klo 12.00
Liiallisesta alkoholin käytöstä aiheutuvat sairaudet ovat työikäisten suomalaisten yleisin kuolinsyy. Voidaan arvioida, että lähes 130 pohjalaismaakuntien asukasta kuolee vuosittain alkoholiperäisiin syihin. Lisäksi liiallinen päihteiden käyttö aiheuttaa myös psykososiaalisia ongelmia kuten masennusta, väkivaltaa ja perheiden pahoinvointia.

Viime vuonna Alko Oy lahjoitti 100 000 euroa pohjalaismaakunnille päihdetyön opetuksen ja ehkäisevän päihdetyön kehittämiseen. Lahjoitusmäärärahan käyttöä koordinoi Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus SONet BOTNIA. Mukana kehittämistyössä ovat Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Vaasan sairaanhoitopiirit sekä Keski-Pohjanmaan, Seinäjoen ja Vaasan ammattikorkeakoulut. Yhteistyötä tehdään myös mielenterveys- ja päihdetyön kehittämishankkeen, Välittäjä 2009, kanssa.

Noin puolet määrärahasta käytetään päihdetyön opetuksen kehittämiseen alueen ammattikorkeakouluissa. Tavoitteena on, että tulevilla sosiaali- ja terveysalan ammattilaisilla olisi riittävät valmiudet tehdä ehkäisevää päihdetyötä ja kohdata asiakas, jolla on päihteiden käyttöön liittyviä ongelmia. Ammattikorkeakoulujen päihdetyön opettajista koottu ryhmä työstää mm. ”peruspakettia” opetuksen tueksi.

Määrärahalla tuetaan lisäksi alueellisia kehittämishankkeita. Etelä-Pohjanmaalla pyritään alkoholihaittojen vähentämiseen ja yhteistyössä ammattikorkeakouluopiskelijoiden kanssa selvitetään mm. 6. ja 7. luokkalaisten päihteiden käyttöön liittyviä asenteita. Keski-Pohjanmaalla tuotetaan yhdessä ammattikorkeakoulun hyvinvoinnin ja kulttuurin yksikön opiskelijoiden kanssa nuorten päihteettömyyden tukemiseksi erilaista materiaalia. Pohjanmaan alueella panostetaan Vaasan ammattikorkeakoulun ja Yrkeshögskolan Novian sosiaali- ja terveydenhuoltoalan opiskelijoiden kanssa ehkäisevään päihdetyöhön mm. tyttö- ja maahanmuuttajakerhoissa.

Järjestämme tiedotustilaisuuden, jossa kerromme lisää asiasta.


Aika Maanantai 16.5.2011 klo 12.00

Paikka Keski-Pohjanmaan keskussairaala, Mariankatu 16-20, psykiatrian yksikkö, psykiatrian poliklinikan kokoushuone 1.15/P.


Mukana tiedotustilaisuudessa:

Alkon lahjoituksen mukaisen päihdeopetuksen ja nuorten ehkäisevän päihdetyön ylimaakunnallisen kehittäjäryhmän jäsenet


Lisätietoja:

Kehitysjohtaja Arto Rautajoki, Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus SONet BOTNIA, 040 830 2399, arto.rautajoki@seamk.fi, www.sonetbotnia.fi

Tervetuloa!

Terveisin

Mari Emmes
viestintäpäällikkö
Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu
Talonpojankatu 4
67100 Kokkola
GSM 044 725 0086
mari.emmes@cou.fi
www.cou.fi

Pohjalaismaakuntien sosiaalialan johtamisen kehittämisverkostotilaisuus Kauhavalla 30.3.2011
SONet BOTNIA, STM ja Innokylä yhteistyössä: Pohjalaismaakuntien sosiaalialan johtamisen kehittämisverkostotilaisuus Kauhavalla 30.3.2011
Sosiaali- ja terveysministeriö on valtakunnallisesti käynnistämässä yhteistyössä INNOKYLÄn ja muiden toimijoiden kanssa sosiaali- ja terveysalan johtamisen kehittämisverkostojen organisointia. Sosiaalialan osaamiskeskukset vastaavat sosiaalialan johtamisen kehittämisverkostojen alueellisesta organisoinnista. Tätä työtä edistetään valtakunnallisesti maalis-huhtikuussa järjestettävin tapahtumin. Pohjalaismaakuntien yhteinen sosiaalialan johtamisen kehittämisverkostojen alueellisen organisoinnin käynnistävä työkokous pidetään ke 30.3. klo 11.30-15.30 Kauhavalla, Suomen Yrittäjäopiston auditoriossa, Kauppatie 109.

SONet BOTNIA järjestää tilaisuuden yhteistyössä Sosiaali- ja terveysministeriön, Innokylän ja Kuntayhtymä Kaksineuvoisen kanssa. Tilaisuuteen ovat lupautuneet mukaan neuvotteleva virkamies Pirjo Sarvimäki STM:stä, Innokylä (edustaja vielä avoin), Väli-Suomen alueen KASTE-suunnittelija Leena-Kaisa Nikkarinen, KASTE-ohjelma/ Tampereen kaupunki, tilaajaryhmä sekä FSKC:n johtaja Torbjörn Stoor. Lisäksi tilaisuuteen saadaan edustus Talentiasta.

Työkokoukseen ovat tervetulleita sosiaalialan kehittämisverkostojen käynnistämiseen Kuntatalossa marraskuussa osallistuneet ja muut keskeiset sosiaalialan / perusturvan ylimmän johdon, keskijohdon ja lähijohdon edustajat, maakuntaliittojen, korkeakoulujen ja muiden oppilaitosten, yritysten ja kehittämisorganisaatioiden edustajat sekä SONet BOTNIAn omat toimijat. Tarkemmat tilaisuuden tavoitteet, kohderyhmä ja ohjelma laaditaan lähiaikoina, mutta pyydän teitä ystävällisesti varaamaan ajankohdan jo nyt kalentereihinne, kiitos. Tilaisuus on osa Sosiaali- ja terveysministeriön ja Innokylän valtakunnallisesti yhteistyössä toteuttamaa alueellista kierrosta, jossa kuullaan alueiden tarpeita ja näkemyksiä alueellisesta tilanteesta jatkokehittämisen pohjaksi. Tervetuloa mukaan vaikuttamaan ja kehittämään!
SONet BOTNIAn johtoryhmän ja alueellisten ohjausryhmien yhteinen strategiapäivä 17.3.2011 klo 9.00-1
SONet BOTNIAn johtoryhmän ja alueellisten ohjausryhmien yhteinen strategiapäivä 17.3.2011 klo 9.00-14.00 Lapualla, paikka: Kellovalimo SOMPPI

Tilaisuudessa 17.3. esitellään Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskuksen strategia , pohditaan sen jatkotoimia sekä sovitaan johtoryhmän ja alueellisten ohjausryhmien yhteistyötä strategian viemiseksi ja juurruttamiseksi käytäntöön. Toisena teemana on ”Strategiasta kestävän tutkimuksen ja kehittämisen rakenteisiin – miten edetään SONet BOTNIAn alueella?” Tavoitteena on antaa konkreettinen lähtölaukaus tulevaisuuden kehittämistyölle.
Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki-seminaari ma 14.3.2011 Seinäjoella
Kotouttamisen keinoja meillä ja muualla, Beprövade metoder för en god integrering
Monikulttuurisen työn seminaarin ”Kotouttamisen keinoja meillä ja muualla” 3.2.2011 klo 8.45-15 Vaasassa Silveriassa.
TYÖKOKOUS SOSIAALIALAN ALUEELLISEN TIEDONTUOTANNON KEHITTÄMISESTÄ 20.01.2011
SONet BOTNIA järjestää sosiaalialan alueellisen tiedontuotannon ylimaakunnallisen kehittäjäryhmän työtä käynnistävään työkokoukseen torstaina 20.1. klo 12.00-15.45 Seinäjoelle, Kampustalo (os. Keskuskatu 34), suurluokka 191. Työkokouksen tavoitteena on muodostaa näkemystä sosiaalialan alueellisen tiedontuotannon nykytilasta ja kehittämistarpeista Pohjanmaan maakunnissa. Lisäksi kartoitetaan eri organisaatioiden kiinnostusta osallistua alueellisen tiedontuotannon kehittämiseen SONet BOTNIAn ylimaakunnallisessa kehittäjäryhmässä tai siihen liittyvissä alueellisissa verkostoissa. Tilaisuudessa pohditaan ja ideoidaan kehittäjäryhmän toimintaa. Ulkopuolisena asiantuntijana ”sosiaalialan alueellisen tiedontuotannon kehittämisestä” työkokouksessa 20.1. alustaa professori, Pohjois-Pohjanmaan toimintayksikön johtaja Petri Kinnunen Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksesta. Yhdessä rakennamme ylimaakunnallista yhteistyötä sosiaalialan alueellisen tiedontuotannon kehittämiseksi. Ilmoittautumiset 14.1.2011 mennessä arto.rautajoki@seamk.fi.

SONet BOTNIA mukana aikuissosiaalityön päivillä 18.-19.1.2011(Lapin yliopisto, Rovaniemi)
Tammikuussa järjestettyjen päivien järjestäjinä toimivat: Pohjois-Suomen monialaiset sosiaali- ja terveyspalvelut – kehittämisrakenne ja toimintamalli (PaKaste), Lapin yliopisto sosiaalityön laitos, Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus (Poske), Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus (SONet Botnia) ja Kokkolan yli opistokeskus Chydenius. Päivien punaisena lankana oli teorian, käytännön ja tutkimuksen yhteinen pohdinta aikuissosiaalityön tilasta, tulevaisuudesta ja periaatteista.

PÄIVIEN OHJELMA
http://www.sosiaalikollega.fi/toiminta/aikuissosiaalityon-paivat-2011/index_html

ESITYKSET
http://www.sosiaalikollega.fi/toiminta/aikuissosiaalityon-paivat-2011/esitykset

TYÖRYHMIEN SIVUT
http://www.sosiaalikollega.fi/toiminta/aikuissosiaalityon-paivat-2011/tyoryhmien-sivut
SONet BOTNIAn strategiapäivä 14.01. 2011 Seinäjoella
Lastensuojelun laatupäivät Vaasassa 4.11.2010
VAIKUTTAVAA LASTENSUOJELUA - LASTENSUOJELUN LAATUPÄIVÄT VAASASSA 4.11.2010

Ilmoittautumiset ja lisätietoja
Anmälningar och information www.lastensuojelunlaatupaivat.fi
Paikka: Yrkeshögskolan Novia Ammattikorkeakoulu, Seriegatan 2 (Sarjakatu 2)
Seminaarin hinta 30€ maksetaan etukäteen.
TERVETULOA! VÄLKOMMEN!
Varhaiskasvatuksen työkokous Seinäjoella 02.11.2010
SONet BOTNIAn koordinoima varhaiskasvatuksen kehittäjäryhmä järjestää syksyn työkokouksensa tavanomaista laajempana, sillä haluamme tarjota varhaiskasvatuksen toimijoille kattauksen paitsi valtakunnallisista kehitystrendeistä, myös maakuntien alueella tehtävästä laaja-alaisesta kehittämistyöstä. Tilaisuuden kohderyhmänä ovat: Pohjalaismaakuntien päivähoidosta vastaavat henkilöt, varhaiskasvatuksen kehittäjäryhmän jäsenet, alueen KASTE -hankkeiden toimijat, yksityisten päiväkotien edustajat sekä perhepäivähoidon ohjaajat sekä muut varhaiskasvatuksen ajankohtaisasioista ja kehittämistyöstä kiinnostuneet toimijat.
Valtakunnallisest Aikuissosiaalityönpäivät 27.1.-28.1.2016 Vaasassa