vs. Kehitysjohtaja
Minna Laitila
gsm. 040 830 2399
minna.laitila@seamk.fiEtelä-Pohjanmaa
Anne Saarijärvi
gsm: 040 830 3950
anne.saarijarvi@seamk.fiKeski-Pohjanmaa
Iiris Jurvansuu
gsm 044 7809 976
iiris.jurvansuu@soite.fiPohjanmaa
Tuula Mulju
gsm: 040 524 9933
tuula.mulju@vaasa.fiPohjoismaisen erityistehtävä
Marjo Hannu-Jama
kehittämissuunnittelija
Vaasan kaupunki,
Pohjanmaan maakuntien
sosiaalialan osaamiskeskus
SONet BOTNIA,
pohjoismainen erityistehtävä,
Vaasanpuistikko 20,
65100 Vaasa
+ 358406738451
marjo.hannu-jama@vaasa.fi


Heli Huhta
hanketyöntekijä
PRO SOS – uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa –hanke
SONet BOTNIA,
SeAMK Oy
040-8680855
heli.huhta@seamk.fi


_______________________

 

Päivi Niiranen,
Aluekoordinaattori (Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa ja Pohjanmaa),
Kansa-koulu-hanke (sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpanon tuki,
SONet BOTNIA,
SeAMK Oy,
040-680 7115
paivi.niiranen@seamk.fi

 

_______________________

 

Jutta Paavola,
Hankejohtaja
PRO SOS – Uudenlaista sosiaalityötä
yhdessä rakentamassa –hanke,
SONet BOTNIA,
SeAMK Oy
gsm. 040 8680888
jutta.paavola@seamk.fi

 


Toimintakertomus ja -suunnitelma

tulostettava sivu

Vuoden 2017 toimintakertomus

Toimintakertomus 2017

 

Vuonna 2006 painopisteenä kehittämisohjelma

Osaamiskeskuksen toiminnassa painottuu sosiaalialan kehittämisohjelman toimeenpano ja toteuttaminen yhdessä kehittämisohjelman alueellisen johtoryhmän kanssa. Erityisesti kehittämisohjelman teemoista ”Palvelujen turvaaminen seudullista yhteistyötä lisäämällä” ja ”Kehittämis-, koulutus- ja arviointityön vahvistaminen ja kokoaminen asiakastyötä tekeviin seudullisiin yksiköihin” ovat toimintakaudella keskeisiä ja tärkeitä. Teemat liittyvät läheisesti sosiaalialan työntekijöiden saatavuuteen ja osaamiseen sekä palvelujen tuottamistapojen monipuolistamiseen ja kysymyksiin palvelujen kohdentumisesta. Sekä sosiaalialan kehittämisohjelman toteuttaminen että alueellisen toiminnan tukeminen edellyttävät asiantuntijoiden verkottumista ja asiantuntijuuden hyödyntämistä. Toimintavuoden aikana kehitetään konsultatiivisen toiminnan edellytyksiä mm. ICT -pohjaisten oppimisympäristöjen ja työntekijöiden referenssiryhmien avulla.

Toimintakertomus 2004 ja toimintasuunnitelma 2005-2006

 

Toimintasuunnitelma 2007 -2008

 

Toimintakertomus 2007-2008

på svenska suomeksi