vs. Kehitysjohtaja
Minna Laitila
gsm. 040 830 2399
minna.laitila@seamk.fiEtelä-Pohjanmaa
Anne Saarijärvi
gsm: 040 830 3950
anne.saarijarvi@seamk.fiKeski-Pohjanmaa
Iiris Jurvansuu
gsm 044 7809 976
iiris.jurvansuu@soite.fiPohjanmaa
Tuula Mulju
gsm: 040 524 9933
tuula.mulju@vaasa.fiPohjoismaisen erityistehtävä
Marjo Hannu-Jama
kehittämissuunnittelija
Vaasan kaupunki,
Pohjanmaan maakuntien
sosiaalialan osaamiskeskus
SONet BOTNIA,
pohjoismainen erityistehtävä,
Vaasanpuistikko 20,
65100 Vaasa
+ 358406738451
marjo.hannu-jama@vaasa.fi


Heli Huhta
hanketyöntekijä
PRO SOS – uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa –hanke
SONet BOTNIA,
SeAMK Oy
040-8680855
heli.huhta@seamk.fi


_______________________

 

Päivi Niiranen,
Aluekoordinaattori (Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa ja Pohjanmaa),
Kansa-koulu-hanke (sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpanon tuki,
SONet BOTNIA,
SeAMK Oy,
040-680 7115
paivi.niiranen@seamk.fi

 

_______________________

 

Jutta Paavola,
Hankejohtaja
PRO SOS – Uudenlaista sosiaalityötä
yhdessä rakentamassa –hanke,
SONet BOTNIA,
SeAMK Oy
gsm. 040 8680888
jutta.paavola@seamk.fi

 


Aikuissosiaalityö

tulostettava sivu

Ideakirja sosiaalityön kehittämiseen 

Tähän Ideakirjaan on koottu esimerkkejä SOS II -hankkeessa kehitetyistä toimintamalleista ja menetelmistä sekö toteutetuista kokeiluista ja tapahtumista. Teemoina ovat asiakkaiden osallisuus, menetelmät, palveluiden kehittäminen ja näkyväksi tekeminen sekä viestintä. Ideakirjan toivotaan innostavan kokeilemaan toisin tekemistä ja kehittämään sosiaalipalveluja! Ideoita voi soveltaa ja jalostaa omaan käyttötarkoitukseen.

 

Rakenteellinen sosiaalityö Väli-Suomessa

SOS II -hankkeessa tehtiin keväällä 2014 kysely hankekuntien työntekijöille rakenteellisesta sosiaalityöstä, sen käytännöistä ja koulutustoiveista. Yleisimmiksi rakenteellisen sosiaalityön kehittämiskohteiksi nousivatkin sosiaalityön asiantuntijoiden vaikuttamismahdollisuuksien lisäämisen yhteiskunnallisesti ja yhteistyön kehittäminen eri toimijoiden välillä yksilön, yhteisön tai jonkun alueen hyvinvoinnin edistämiseksi. Pidettiin tärkeänä, että asiakkaiden ja asukkaiden tietoa, kokemuksia ja taitoja tuotaisiin enemmän esiin. Koko raportti luettavissa yllä olevasta linkistä.

 

Päiväni sosiaalityöntekijänä –video

Videon tarkoituksena on tuoda sosiaalityötä  näkyväksi ja tutuksi. Sosiaalityöllä pyritään köyhyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen vähentämiseen. Sosiaalityöllä tuetaan asiakkaita  ja annetaan turvaa eri elämäntilanteissa. Video on osa SOS II -hankkeen Aikuissosiaalityön lokakuu -kampanjaan syksyltä 2014.

 

Aikuissosiaalityön Arkihaaste 2014 –video

Valokuvat ovat sosiaalipalveluiden asiakkaiden ja työntekijöiden ottamia. Arkihaasteessa asiakkaat ja työntekijät haastettiin mukaan tekemään aikuissosiaalityötä näkyväksi kuvaamalla omaa arkeaan kesän ja syksyn aikana vuonna 2014. Tämä oli osa SOS II -hankkeen Aikuissosiaalityön lokakuu –kampanjaa.

 

Sosiaalisen puolesta! –video

SOS II -hanke haastoi sosiaalityön asiakkaita ja ammattilaisia kuvaamaan arkeaan myös keväällä 2015. Tämän lisäksi Väli-Suomen alueella toteutettiin banderollityöpajoja SOSIAALISEN PUOLESTA. Tähän videoon on koottu arkikuvia sosiaalityöstä asiakkaiden ja työntekijöiden kuvaamana sekä banderollityöpajojen tuotoksista.

 

Sosiaalityön unelmia –video

SOS II -hankkeen rakenteellisen sosiaalityön -seminaarissa keväällä 2015 kysyttiin osallistujilta sosiaalityön unelmia. Näistä unelmista koostettiin video, jossa lukijoina toimii kokemusasiantuntijoita ja SOS II -hankkeen henkilöstöä.

 

 

SOS II - SOSIAALISESTI OSALLISEKSI SOSIAALITYÖLLÄ -HANKE 2013-2015


SOS II -hankkeen keskiössä oli aikuissosiaalityön kehittäminen Väli-Suomen alueella. Tavoitteena oli asiakkaiden osallisuuden vahvistuminen heidän omissa palveluprosesseissaan ja palveluiden kehittämisessä yhdessä ammattilaisten kanssa. Hankkeessa kannustettiin ammattilaisia kehittämistyöhön, oman työn tutkimiseen ja aikuissosiaalityön ajankohtaisten ilmiöiden esiin tuomiseen. Päämääränä asiakaslähtöiset ja vaikuttavat aikuissosiaalityön palvelut.

Hanke päättyy lokakuussa 2015. Hankkeen kotisivut ovat käytössä 2/2016 saakka: http://www.sos-hanke.fi/
Jatkossa SOS II -hankkeen tulokset ja tuotokset ovat nähtävillä myös Innokylässä hankkeen sivuilla: https://www.innokyla.fi/web/hanke812439

på svenska suomeksi