vs. Kehitysjohtaja
Minna Laitila
gsm. 040 830 2399
minna.laitila@seamk.fiEtelä-Pohjanmaa
Anne Saarijärvi
gsm: 040 830 3950
anne.saarijarvi@seamk.fiKeski-Pohjanmaa
Iiris Jurvansuu
gsm 044 7809 976
iiris.jurvansuu@soite.fiPohjanmaa
Tuula Mulju
gsm: 040 524 9933
tuula.mulju@vaasa.fiPohjoismaisen erityistehtävä
Marjo Hannu-Jama
kehittämissuunnittelija
Vaasan kaupunki,
Pohjanmaan maakuntien
sosiaalialan osaamiskeskus
SONet BOTNIA,
pohjoismainen erityistehtävä,
Vaasanpuistikko 20,
65100 Vaasa
+ 358406738451
marjo.hannu-jama@vaasa.fi


Heli Huhta
hanketyöntekijä
PRO SOS – uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa –hanke
SONet BOTNIA,
SeAMK Oy
040-8680855
heli.huhta@seamk.fi


_______________________

 

Päivi Niiranen,
Aluekoordinaattori (Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa ja Pohjanmaa),
Kansa-koulu-hanke (sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpanon tuki,
SONet BOTNIA,
SeAMK Oy,
040-680 7115
paivi.niiranen@seamk.fi

 

_______________________

 

Jutta Paavola,
Hankejohtaja
PRO SOS – Uudenlaista sosiaalityötä
yhdessä rakentamassa –hanke,
SONet BOTNIA,
SeAMK Oy
gsm. 040 8680888
jutta.paavola@seamk.fi

 


Sosiaalialan kehittämishanke

tulostettava sivu

Sosiaalialan tulevaisuuden turvaamiseksi annettu valtioneuvoston periaatepäätös (2.10.2003) toimeenpannaan sosiaalialan kehittämishankkeena vuosina 2003-2007. Tavoitteena on palvelujen saamisen ja laadun turvaaminen, palvelurakenteen ja toimintojen uudistaminen sekä henkilöstön osaamisen ja työolojen kehittäminen.

Tarkoituksena on varmistaa myös sosiaalialan pitkän aikavälin kehittäminen ja ennakoida muuttuvan toimintaympäristön asettamia lisääntyviä vaatimuksia sosiaalisten ongelmien ehkäisemiseksi ja niiden ratkaisemiseksi. Tätä varten käynnistetään Hyvinvointi 2015 -ohjelman valmistelu.

Hyvin hoidettu sosiaalipolitiikka ja siihen sisältyvät palvelut, toimeentuloturva ja ennaltaehkäisy ovat työn ja toimeentulon ohella väestön hyvinvointiin keskeisesti vaikuttavia tekijöitä. Lasten hyvien kasvuedellytysten turvaaminen, vammaisten osallisuuden turvaaminen ja vaikeuksissa olevien ihmisten sosiaalinen auttaminen ja kuntoutus vaikuttavat merkittävästi ihmisten toimintakyvyn tukemisessa ja kehittämisessä. Suomalainen hyvinvointijärjestelmä on toimiva malli, jolla on turvattu yhtäläiset mahdollisuudet kaikille ja samalla luotu korkea työhön osallistuvuus ja tuettu koko teollisen järjestelmän tasaista ja nopeaa kehitystä.

 

Hakuopas ja -lomake

 

Alueellinen kehittämistoiminta

 

Kehittämishankkeen jalkautuminen STM

 

Hankesalkku- Länsi-Suomen läänihallitus

 

Sammanställningar av statsunderstöden för projekt inom social- och hälsovården

 

Valtakunnallinen kehittämistyö

 

Valtionavustuksen hakuopas 2005-2007 ja hakemuslomake

 

Seutuneuvonta - Suomen Kuntaliitto

 

Sosiaalihankkeen kehittämistuet

 

Valtioneuvoston periaatepäätös sosiaalialan tulevaisuuden turvaamiseksi

 

Statsrådets principbeslut om tryggande av framtiden inom det sociala området

 

Sosiaalialan kehittämishanke - toimeenpanosuunnitelma

 

Utvecklingsprojektet för det sociala området - verkställighetsplan

 

Sosiaalialan kehittämishanke STM

 

Utvecklingsprojektet för det sociala området

på svenska suomeksi