vs. Kehitysjohtaja
Minna Laitila
gsm. 040 830 2399
minna.laitila@seamk.fiEtelä-Pohjanmaa
Anne Saarijärvi
gsm: 040 830 3950
anne.saarijarvi@seamk.fiKeski-Pohjanmaa
Iiris Jurvansuu
gsm 044 7809 976
iiris.jurvansuu@soite.fiPohjanmaa
Tuula Mulju
gsm: 040 524 9933
tuula.mulju@vaasa.fiPohjoismaisen erityistehtävä
Marjo Hannu-Jama
kehittämissuunnittelija
Vaasan kaupunki,
Pohjanmaan maakuntien
sosiaalialan osaamiskeskus
SONet BOTNIA,
pohjoismainen erityistehtävä,
Vaasanpuistikko 20,
65100 Vaasa
+ 358406738451
marjo.hannu-jama@vaasa.fi


Heli Huhta
hanketyöntekijä
PRO SOS – uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa –hanke
SONet BOTNIA,
SeAMK Oy
040-8680855
heli.huhta@seamk.fi


_______________________

 

Päivi Niiranen,
Aluekoordinaattori (Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa ja Pohjanmaa),
Kansa-koulu-hanke (sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpanon tuki,
SONet BOTNIA,
SeAMK Oy,
040-680 7115
paivi.niiranen@seamk.fi

 

_______________________

 

Jutta Paavola,
Hankejohtaja
PRO SOS – Uudenlaista sosiaalityötä
yhdessä rakentamassa –hanke,
SONet BOTNIA,
SeAMK Oy
gsm. 040 8680888
jutta.paavola@seamk.fi

 


Sosiaalityö

tulostettava sivu

 Katsaus Ruotsin ja Norjan sosiaalihuollon lainsäädäntöön


Yhteistyöllä kohti ehjiä ja vaikuttavia palvelukokonaisuuksia

Yhteistyöllä kohti ehjiä ja vaikuttavia palvelukokonaisuuksia - Asiakas ja kuntalaislähtöisiä näkökulmia sosiaalialan ja sosiaalityön kehittämiseen Pohjoismaista

 

Koosteessa peilataan pohjoismaisia asiakaslähtöisyyden ja ehjien palvelukokonaisuuksien tavoitetta suhteessa alan asiantuntijuuteen ja monitoimijaisen yhteistyön mahdollisuuksiin ja sen reunaehtoihin. Erityisesti tarkasteluun otetaan perustellusti tässä tavoitellussa yhteistyössä juuri sosiaalialan ja sosiaalityön asiantuntijuus. Kooste osoittaa monin esimerkein, että asiakaslähtöisyys on yhteinen haaste koko sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmälle. Se on sitä mitä suurimmassa määrin myös sosiaalialan ja sosiaalityön uusille yhteistyöhön nojaaville työkäytännöille, toimintatavoille ja rakenteille.

Asiakaslähtöisyyteen liitetyn yhteistyön lisäksi selvityksessä tarkastellaan monialaista yhteistyötä lainsäädännön ohjauksen ja velvoittavuuden näkökulmista. Tarkastelun painopiste on sosiaali- ja hyvinvointialan lainsäädäntöjen sisällöissä suhteessa monitoimijaiseen yhteistyöhön. Kysymystä syvennetään muista Pohjoismaista poimituin sellaisin kehittämistyön esimerkein, jotka tukevat kansallisia sosiaali- ja terveyspoliittisia linjauksia ja strategisia tavoitteen asetteluja.


 KOHTI EHJIÄ JA VAIKUTTAVIA PALVELUKOKONAISUUKSIA

på svenska suomeksi