Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus

Sosiaalisen ja hyvinvoinnin asiantuntija ja kehittäjä

Hankkeet

Kansa-koulu II -hanke

Kansa-koulu II -hanke tuki määrämuotoisen kirjaamisen toimeenpanoa sosiaalialalla. Hanke oli valtakunnallinen ja se toteutettiin sosiaalialan osaamiskeskusverkostoa hyödyntäen ajalla 1.1.2018 – 31.12.2019. THL toimi hankkeen valtionapuviranomaisena.

PRO SOS

PRO SOS -hankekokonaisuuden päätavoite oli vahva ja asiakaslähtöinen ja vaikuttava sosiaalityö sosiaalihuoltolain hengen mukaisesti. Hanke sai ESR-rahoituksen ajalle 1.8.2016-31.7.2019. Osahankkeita toteutettiin seitsemän osaamiskeskuksen alueella.

Ajankohtaista

Sopimuspohjainen verkosto-organisaatio

SONet BOTNIA on sopimuspohjainen verkosto-organisaatio, jonka ylläpitäjiä ovat Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite, Seinäjoen ja Vaasan kaupungit sekä Seinäjoen ammattikorkeakoulu Oy. Toimintaa ohjaavat johtoryhmä sekä maakunnalliset ohjausryhmät. Kehittäjäryhmätoiminta tukee asetettuja painopistealueita. Kehittämissuunnittelijoiden toimialueet ovat maakunnallisia.

 

Osaamiskeskuksen toiminnassa painottuvat:

- palvelujärjestelmien kehittäminen

- osaamisen vahvistaminen

- seudullinen yhteistyö ja alueellinen sosiaalipolitiikka

- kansallinen erityistehtävä pohjoismainen yhteistyö