OT-keskus

Yhteistyöllä tukea ja osaamista kaikkein vaativimpiin tilanteisiin - Osaamis- ja tukikeskus (OT)-hanke 2022–2023

 

OT-hanke 2022–2023 on kolmen maakunnan yhteinen hanke, jota hallinnoi Pirkanmaan sairaanhoitopiiri osana Sote-keskusten psykososiaaliset menetelmät ja tukirakenteet (PsySos) – hankekokonaisuutta. SONet BOTNIA toimii OT-hankkeen osatoteuttajana yhdessä Pikassoksen ja TAYS:n kanssa. Hankkeen aikana tehdään yhteistyötä hyvinvointialuevalmistelun, kehittämistoiminnan ja järjestöjen kanssa.

 

Osaamis- ja tukikeskus (OT) on uusi monialaista osaamista yhdistävä verkostomainen tukirakenne. Osaamis- ja tukikeskuksen tehtävänä on tarjota lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskenteleville ammattilaisille tukea ja konsultaatiota kaikkein vaativimmissa erityiskysymyksissä. OT-keskuksen toiminta pohjautuu ajankohtaiseen tutkimus- ja menetelmätietoon. Sisä-Suomen yhteistyöalueen (Pirkanmaa, Kanta-Häme, Etelä-Pohjanmaa) OT-keskus on yksi viidestä kehitteillä olevasta OT-keskuksesta ja osa STM:n koordinoimaa kansallista osaamis- ja tukikeskusverkostoa.

 

OT-kehittämisessä:

- Jatkamme aiemmin tehdyn perustamissuunnitelman pohjalta OT-verkostorakenteen suunnittelua ja konkretisoimista Sisä-Suomen yhteistyöalueella.

- Kartoitamme ja selkeytämme konsultaatioprosesseja erityisen vaativissa monitoimijaisissa (sivistys-, sosiaali- ja terveyspalvelut) asiakastilanteissa.

- Kokoamme vaativien kysymysten asiantuntijoiden verkostoa, jotta ammattilaiset löytävät avun ja tuen yhdestä paikasta.

- Pilotoimme yhteistoiminta-alueelta nousevien teemojen pohjalta monialaista konsultaatiota vaativissa tilanteissa (esimerkiksi vaativimmat erotilanteet).

- Toteutamme dialogisia tilaisuuksia, joissa kokoonnutaan kehittämään erityisesti yhteisasiakkuuteen liittyviä kysymyksiä.

- Kiinnitymme Monni-hankkeen (lastensuojelun monialainen kehittäminen) vaativan sijaishuollon ja erikoissairaanhoidon yhteisasiakkuusmallinnuksen kehittämiseen

 

Hankkeessa työskentelevät Etelä-Pohjanmaalla SONet BOTNIAssa kehittämisasiantuntijat Noora Aarnio ja Henna Sapir sekä Pirkanmaalla ja Kanta-Hämeessä Pikassoksessa projektikoordinaattori Sanna Ylistenniemi ja kehittämisasiantuntija Mimosa Koskimies.