Hankkeet

Kansa-koulu II -hanke tukee määrämuotoisen kirjaamisen toimeenpanoa sosiaalialalla. Hanke on valtakunnallinen ja se toteutetaan sosiaalialan osaamiskeskusverkostoa hyödyntäen ajalla 1.1.2018 – 31.12.2019. THL toimii hankkeen valtionapuviranomaisena.

 

PRO SOS -hankekokonaisuuden päätavoite on vahva ja asiakaslähtöinen ja vaikuttava sosiaalityö sosiaalihuoltolain hengen mukaisesti. Hanke on saanut ESR-rahoituksen ajalle 1.8.2016-31.12.2018. Osahankkeita toteutetaan seitsemän osaamiskeskuksen alueella.

PRO SOS – Uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa –hanke