Hankkeet

 

Yhdessä aikuisuuteen - elämässä eteenpäin (YEE) -hanke

 

Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos on päätoteuttajana ESR-hankkeessa, jonka tarkoituksena on lastensuojelun jälkihuollon asiakkaiden sekä kotoutumislain mukainen jälkihuoltoon oikeutettujen nuorten palvelujen ja aikuistumisen tuen turvaaminen poikkeusoloissa ja covid 19 -kriisin jälkeen. Hanke tukee lastensuojelun asiakkaana olevien lastensuojelun sekä kotoutumislain mukaiseen jälkihuoltoon oikeutettujen lasten ja nuorten taloudellisten, terveydellisten ja sivistyksellisten oikeuksien toteutumista. Hanketta toteutetaan vuosina 2020 - 2022. SONet BOTNIA toimii hankkeessa osatoteuttajana.

 

Hankesuunnitelma

 

Tuki Oikeasta Paikasta (TOP) - Stöd från rätt plats Länsi-Suomen lastensuojelun monialainen vahvistaminen 2020 - 2022 -hanke

 
TOP-hankkeen päätavoite on kehittää lastensuojelun piirissä olevien lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä tukevia palveluja. Hankkeen hallinnoijana toimii Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Vasso Ab. SONet BOTNIA toimii hankkeessa osatoteuttajana.
 
 

Kansa-koulu III -hanke

 

Valtakunnallinen Kansa-koulu III -sosiaalialan kirjaamisosaamisen vahvistaminen digitaalisesti -hanke on saanut sosiaali- ja terveysministeriön valtionavustuksen. Hanketta toteutetaan ajalla 1.4.2020-31.12.2021. SONet BOTNIA on hankkeessa osatoteuttajana. Hankkeen hallinnoija on Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Vasso Ab. Päätavoitteena hankkeessa on lisätä sosiaalihuollon kirjaamisosaamista valtakunnallisesti ja vahvistaa edellytyksiä asiakastiedon yhdenmukaiseen kirjaamiseen ja käsittelyyn.