Hankkeet

Kansa-koulu II -hanke tuki määrämuotoisen kirjaamisen toimeenpanoa sosiaalialalla. Hanke oli valtakunnallinen ja se toteutettiin sosiaalialan osaamiskeskusverkostoa hyödyntäen ajalla 1.1.2018 – 31.12.2019. THL toimi hankkeen valtionapuviranomaisena.

 

PRO SOS -hankekokonaisuuden päätavoite oli vahva ja asiakaslähtöinen ja vaikuttava sosiaalityö sosiaalihuoltolain hengen mukaisesti. Hanke sai ESR-rahoituksen ajalle 1.8.2016-31.7.2019. Osahankkeita toteutettiin seitsemän osaamiskeskuksen alueella.

PRO SOS – Uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa –hanke 

 

Lue lisää PRO SOS -hankkeen nettisivuilta.