Hankkeet

 

MONNI-Lastensuojelun monialainen kehittäminen Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla 2020 - 2022

Hankkeessa mm. viedään lastensuojelun asiakkuuksissa systeemistä työotetta moniammattillisen ja monialaisen yhteistyön rakenteisiin. Lisäksi vahvistetaan lastensuojelun asiakaslapsen ja nuoren osallisuutta palveluissa sekä pyritään jalkauttamaan YTA-alueen uudenlaisia toimintamuotoja laajemmin hankealueella. Kehittäminen toteutetaan mm. yhteiskehittämisen, työpaja- ja työryhmätyöskentelyn sekä koulutuksellisten prosessien ja arvioinnin avulla. SONet BOTNIA toimii hankkeessa osatoteuttajana.
 
MONNI-hankkeen Etelä-Pohjanmaan alueen koordinaattoreina työskentelevät Auli Romppainen ja Petta Porko SONet BOTNIAsta.
 
 
 

 

Yhdessä aikuisuuteen - elämässä eteenpäin (YEE) -hanke

 

Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos on päätoteuttajana ESR-hankkeessa, jonka tarkoituksena on lastensuojelun jälkihuollon asiakkaiden sekä kotoutumislain mukainen jälkihuoltoon oikeutettujen nuorten palvelujen ja aikuistumisen tuen turvaaminen poikkeusoloissa ja covid 19 -kriisin jälkeen. Hanke tukee lastensuojelun asiakkaana olevien lastensuojelun sekä kotoutumislain mukaiseen jälkihuoltoon oikeutettujen lasten ja nuorten taloudellisten, terveydellisten ja sivistyksellisten oikeuksien toteutumista. Hanketta toteutetaan vuosina 2020 - 2022. SONet BOTNIA toimii hankkeessa osatoteuttajana.

 

 

 

Tuki Oikeasta Paikasta (TOP) - Stöd från rätt plats Länsi-Suomen lastensuojelun monialainen vahvistaminen 2020 - 2022 -hanke

 
Hankkeen päätavoite on kehittää lastensuojelun piirissä olevien lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä tukevia palveluja. Tavoitteena on lisäksi, että lastensuojelun piirissä olevien lasten ja nuorten osallisuus ja vaikuttamisen mahdollisuus lisääntyvät. Hankkeen hallinnoijana toimii Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Vasso Ab. SONet BOTNIA toimii hankkeessa osatoteuttajana.
 
Hankkeen kehittäjäsosiaalityöntekijöinä työskentelevät Emmi Hakala ja Siv Kola SONet BOTNIAsta.
 
 
 

Kansa-koulu III -hanke

 

Valtakunnallinen Kansa-koulu III -sosiaalialan kirjaamisosaamisen vahvistaminen digitaalisesti -hanke on saanut sosiaali- ja terveysministeriön valtionavustuksen. Hanketta toteutetaan ajalla 1.4.2020-31.12.2021. SONet BOTNIA on hankkeessa osatoteuttajana. Hankkeen hallinnoija on Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Vasso Ab. Päätavoitteena hankkeessa on lisätä sosiaalihuollon kirjaamisosaamista valtakunnallisesti ja vahvistaa edellytyksiä asiakastiedon yhdenmukaiseen kirjaamiseen ja käsittelyyn.

 

Kansa-koulu III -hankkeen Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan alueen koordinaattorina työskentelee Päivi Niiranen SONet BOTNIAsta.

 

Lisää tietoa hankkeesta