Tapahtumat kaikille

 

Syksyn 2023 sosiaalialan ajankohtaiskatsaukset: 

 

 

 

Torstai 14.12.2023, klo 8:30-9:00 (-9:15)

Aihe: Lasten ja nuorten kokemusasiantuntijuuden hyödyntäminen
Kehittämispäällikkö Helena Inkinen, Pesäpuu

 

Materiaali: Lasten ja nuorten kokemusasiantuntijuuden hyödyntäminen

 


Torstai 23.11.2023, klo 8:30-9:00 (-9:15)
Aihe: Paperittomien sosiaalipalvelut – mitä sosiaalityössä tulee tietää paperittomien palveluiden järjestämisestä?
Johtava sosiaalityöntekijä, YTM Pinja Hyppönen, Maahan muuttaneiden erityispalvelut, Helsingin kaupunki

 

Materiaali: Paperittomien sosiaalipalvelut – mitä sosiaalityössä tulee tietää paperittomien palveluiden järjestämisestä?

 

 


 

Torstai 26.10.2023, klo 8:30-9:15 

Aihe: Sosiaalihuolto ja palvelurakenne – kohti jatkuvuutta ja porrasteisuutta

Erityisasiantuntija Harri Jokiranta, STM

 

Materiaali: Sosiaalihuolto ja palvelurakenne - kohti jatkuvuutta ja porrasteisuutta

 

 


 

Torstai 14.9.2023, klo 8:30-9:15 (Teams)
Aihe:  Lastensuojelun edunvalvonta
Sosiaaliohjaaja Kirsi Leppänen, Satakunnan lastensuojelun kehittämisyksikkö, Satakunnan hyvinvointialue

 

Materiaali: ei jaettu tilaisuudessa

 


Torstai 31.8.2023 klo 8:30–9:15 (Teams)

Aihe: Asiakas- ja potilasturvallisuus -strategia ja sen toimeenpano - asiakasturvallisuuden edistäminen sosiaalihuollossa

Sosiaalihuollon erityisasiantuntija Eija Savelius-Koski, Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus, Pohjanmaan hyvinvointialue 

 

Materiaali

Asiakas- ja potilasturvallisuus -strategia ja sen toimeenpano - asiakasturvallisuuden edistäminen sosiaalihuollossa

 


 

Kevätkauden 2023 sosiaalialan ajankohtaiskatsaukset:

 

Torstai 8.6.2023 klo 8:30–9:15 (Teams)

Aihe: Monipalvelu – asiakkuussegmentointi  ja rakenteellisen sosiaalityön näkökulma – Soiten kokemuksia

Tietojohtamisen asiantuntija Vesa Sainio, Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue  ja

Kehittämispäällikkö Iiris Jurvansuu, SONet BOTNIA, Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

 

Materiaalit: 

Monipalvelu - asiakkuussegmentointi Soitessa

Monipalveluasiakkaiden segmentointi - tietopoiminnan ja raportoinnin toteuttaminen

Kysymyksiä ja vastauksia ajankohtaiskatsaus 8.6.2023: Monipalvelu- asiakkuussegmentointi Soitessa

 


 

Torstai 25.5.2023, klo 8:30–9:15 (Teams)

Aihe: Keski-Pohjanmaan TKIO -toimintamalli

SONet BOTNIAn kehittämispäällikkö Iiris Jurvansuu ja

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen kehittämiskoordinaattori Tuija Tuorila.

 

Materiaalit: 

Esitys 25.5.2023: Keski-Pohjanmaan TKIO-toimintamallin diat

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen TKIO -toimintamalli -asiakirja

Tilaisuuden ennakkokysymykset

 


 

Torstai 27.4.2023, klo 8:30-9:00 (varaus 9:30 saakka), Teams

Aihe: Lastensuojelun jälkihuolto, yhteiskehittäminen ja nuorten osallisuus

Silva Sevola, hankekoordinaattori

Minna Kallinen, hanketyöntekijä

Yhdessä aikuisuuteen - Elämässä Eteenpäon (YEE)/SONet BOTNIAn osatoteutus

 

Materiaalit:

Lastensuojelun jälkihuolto, YEE-hanke

 


Torstaina 16.3.2023, klo 8:15-9:00 (Teams)

Aihe: Terveydenhuollon sosiaalityön rooli Keski-Pohjanmaan Hyvinvointialueella 

vastuualuejohtaja Magdalena Snellman

Keski-Pohjanmaan hyvinvointilaue

 

Materiaalit:

Terveydenhuollon sosiaalityön rooli Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueella

 


 

Torstai 23.2.2023, klo 8:30-9:15 (Teams)

Aihe: Ajankohtaista päihdesosiaalityöstä: psykososiaalinen sosiaalityö päihdetyössä

Kaisa Kanto, sosiaaliterapeutti YTM, Riippuvuushoidon keskus
EP:n HVA Riippuvuusklinikka

 

Materiaalit:

Psykososiaalinen sosiaalityö päihdetyössä

 


Torstai 26.1.2023, klo 8:30-9:15 (Teams)

Aihe: Voimavaralähtöinen asiakastyö ja sen kirjaaminen, AIKUMETOD-tutkimushanke
projektitutkija Tuija Kuorikoski
JY/Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

 

Materiaalit:

Kohti ammatillisesti vahvaa ja vaikuttavaa aikuissosiaalityötä

 


Menneet tapahtumat 

 

Lampe- hankkeen päätöswebinaari

Lastensuojelun asiantuntijuus maahanmuuttajalasten ja -perheiden sosiaalityössä (LAMPE) -hankkeen päätöswebinaari 
 

Millaista asiantuntijuutta lastensuojelun sosiaalityössä tarvitaan, kun työskennellään maahanmuuttajaperheiden, -nuorten ja -lasten kanssa? Miten palvelutarpeen arvioinnissa ja lastensuojelutyöskentelyssä voidaan tarjota maahanmuuttaneiden tarpeita ja lasten oikeuksien sopimuksia vastaavaa tukea ja palveluita?

 

Tervetuloa kuuntelemaan tutkimustuloksia lastensuojelun asiantuntijuus maahanmuuttajalasten ja -perheiden sosiaalityössä (LAMPE) -tutkimushankkeen päätöswebinaariin perjantaina 15.9.2023 klo 12–15 Teamsissa.

 

LAMPE-hanke on valtion rahoittama sosiaalityön tutkimushanke, joka toteutetaan 1.10.2021–30.9.2023. Hankkeen päätoteuttaja on Jyväskylän yliopiston Kokkolan yliopistokeskus Chydenius ja osatoteuttajia ovat Itä-Suomen yliopisto, Turun yliopisto, Siirtolaisuusinstituutti ja Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus SONet BOTNIA. Päätöswebinaari järjestetään yhteistyössä Sisä-Suomen OT-keskushankkeen kanssa.

 

Päätöswebinaarin ohjelma

 

12.00                Tilaisuuden avaus

12.10                Hankkeen esittely

                          Sosiaalityön yliopistonlehtori, dosentti Kati Turtiainen, Jyväskylän yliopiston Kokkolan                                          yliopistokeskus Chydenius

12.20                Generating evidence for culturally sensitive child protection services (englanti ja suomi)

                          Kansainvälisen sosiaalityön professori Janet Anand & väitöskirjatutkija Janissa Miettinen, Itä-                            Suomen yliopisto

12.50                Migrant parents´ views of the development needs in child and family services

                          Väitöskirjatutkijat Laleh Golamrej Eliasi & Sohana Islam, Turun yliopisto

13.10                tauko

13.20                Uskontotietoinen ja -lukutaitoinen sosiaalityö muslimiasiakkaiden kanssa

                          Väitöskirjatutkija Minna Taipale, Turun yliopisto

13.40                Sosiaalityöntekijänä muualta muuttaneiden parissa

                          Väitöskirjatutkija Eeva Elfving Ström, Jyväskylän yliopiston Kokkolan yliopistokeskus                                            Chydenius

14.00                Yhteenveto ja politiikkasuositukset

                          Sosiaalityön yliopistonlehtori, dosentti Kati Turtiainen, Jyväskylän yliopiston Kokkolan                                          yliopistokeskus Chydenius & sosiaalityön professori Merja Anis, Turun yliopisto

14.40                Sisä-Suomen OT-keskushankkeen kommentit

14.50                Keskustelua ja päätössanat

15.00                Tilaisuus päättyy

 

Klikkaa lisätietoja LAMPE-hankkeesta Jyväskylän yliopiston Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen sivuilta tämän linkin takaa.

 


 

Torstai 1.12.2022 klo 8.30-9.15 (Teams)

 

Aihe: Yhteisöt, verkostot ja maahanmuuttajien parissa tehtävä sosiaalityö

Alustajat: Kati Turtiainen, YTT, yliopistonlehtori, dosentti, Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius ja Henna Sapir, YTM, kehittämisasiantuntija, SONet BOTNIA

 

Esityksen jälkeen on varattu aikaa yhteiselle keskustelulle.

Osallistujat voivat myös halutessaan lähettää ilmoittautumisen yhteydessä etukäteiskysymyksiä alustajille.

 

 


 

Torstai 3.11.2022 klo 8.30-9.30 (Teams)


Aihe: Kokemusasiantuntijuus - Jaettu asiantuntijuus
Erfarenhetsexpertis- Delad expertis
Tiina Taipale
Hankekoordinaattori / Ääni kokemusasiantuntijuudelle-hanke
Projektkoordinator / En röst åt erfarenhetsexpertisen-projekt
Mielle ry / Mielle rf

 

 


 

 

Torstai 6.10.2022 klo 8.30-9.30 (Teams)

 

Aihe: Monitoimijaisuus rakenteellisen sosiaalityön voimavarana

Alustaja: projektitutkija, YTM Niina Rantamäki, Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

 

 

Materiaali

 


 

Tiistai 20.9.2022 klo 8.30-9.15 (Teams)

 

Aihe: Sosiaalihuolto uuden edessä - kohti hyvinvointialueita!

 

Syksyn avaustilaisuuteemme ajankohtaiskatsauksen saapuu pitämään ohjelmajohtaja Harri Jokiranta STM:stä.

Katsauksessa avataan ja visioidaan Sosiaalihuollon kehittämisohjelman sisältöjä ja merkitystä siirryttäessä kohti hyvinvointialueita.

Esityksen jälkeen on varattu aikaa yhteiselle  keskustelulle.

Osallistujat voivat myös halutessaan lähettää ilmoittautumisen yhteydessä etukäteiskysymyksiä alustajalle.

 

 


 

Torstai 2.6.2022 klo 8.00-9.00 (Teams)

 

Aihe: Arvioinnin kohteena ja kumppanina - asiakasnäkökulmaista tutkimusta arvioinnista lastensuojelussa ja sen rajapinnoilla

 

Tällä kertaa ajankohtaiskatsauksemme alustajana toimii tutkija Noora Aarnio Tampereen yliopistosta.  

Esityksessä paneudutaan asiakkaan näkemyksiin lastensuojelussa ja sen rajapinnoilla tehtävässä arvioinnissa.

Tilaisuudessa käydään läpi aihealueen asiakaskokemuksia ja -näkemyksiä kartoittavaa tutkimustietoa,

joiden perusteella voidaan sanoa, että arviointi tapahtuu vuorovaikutuksessa.

 

Esityksen jälkeen on varattu aikaa yhteiselle keskustelulle.

Osallistujat voivat myös lähettää halutessaan ilmoittautumisen yhteydessä etukäteiskysymyksiä myös esityksessä huomioitavaksi.

 

 


 

 

Torstai 19.5. 2022 klo 8.30-9.30 (Teams)

 

Vaikuttavuuden arviointi – mitä menossa, mihin pitäisi varautua?

 

Katsauksessa käsitellään sitä, miten vaikuttavuuden arviointia on pyritty edistämään tulevaisuuden sote-keskusohjelmassa ja millaisia tavoitteita siihen sisältyy. Lisäksi kuvataan AVAIN -mittarin kehittämisen prosessia. Pohditaan myös mitä tarkoittaa, jos haluamme kehittää yhteisiä mittareita tai ottaa käyttöön vaikuttavuuden seurantaa ja arviointia sote-alueilla. Alustuksessa sivutaan myös yleisemminkin sote-integroidun tiedon keruuta ja hyödyntämistä.  Asiantuntijoina toimivat kehittämispäällikkö YTT Minna Kivipelto  ja tutkija VTM Niina Tanner THL:stä.

 

Aikaa yhteiselle keskustelulle on myös varattu esityksen jälkeen ja osallistujat voivat myös lähettää halutessaan ilmoittautumisen yhteydessä etukäteiskysymyksiä myös esityksessä huomioitavaksi.
            -> Mukaan toivotaan paitsi sote-alan työntekijöitä, myös esimiehiä!

 

Ilmoittaudu mukaan tilaisuuteen oheisen linkin kautta viimeistään 17.5. 2022 mennessä. 

https://link.webropolsurveys.com/EP/F5847CEF58F7FDB9

 

Lähetämme varsinaisen osallistumislinkin ilmoittautuneille ennen tilaisuutta.

 


 

Torstai 21.4.2022 klo  8.30 alkaen (Teams)

 

Matalan kynnyksen toiminnan mahdollisuudet 

 

Hankejohtaja, kehittämiskoordinaattori Tuija Tuorila, Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite

Kehittämiskokemuksia liittyen * anonyymisti  palveluun tuloon * jalkautuvaan työhön* matalan kynnyksen monitoimijaiseen ryhmätoimintaan jne.

 

 


 

Torstai 24.3.2022 klo 8.30 alkaen (Teams)

 

Sosiaalityö strategisena välineenä kunta-hyvinvointialue yhteistyössä - vertaisreflektio Ruotsin toimintaan


Keskustelu sote-uudistuksesta, rakenteista ja yhdyspinnoista käy vilkkaana ja ankkuroituu usein asiakaslähtöisyyteen, saumattomiin palveluihin ja tietoon perustuvuuteen.
Näkökulmat eivät ole uusia, mutta ollaanko nyt tulossa johonkin käännekohtaan sosiaalityössä?  Mitä edellytyksiä tarvitaan ehkäisevälle sosiaalityölle ja millaisia valmisteluja tarvitaaan eri tasoilla jo nyt?  Mitä sosiaalityön strateginen rooli voi tarkoittaa kunta-hyvinvointialueyhteistyössä?  Näitä kysymyksiä reflektoidaan ajankohtaiskatsauksessamme  Ruotsin kehittämistoiminnan vinkkelistä. 

 

 


 

 

Torstai 20.1.2022 klo 8.30 alkaen TEAMS

” SORA”  - Etelä-Pohjanmaalla Sote rakenneuudistus -hankkeen yhteydessä kehitetyn monikanavaisen ammattilaisten kokemustiedon keruun toimintamallin esittely

 

Anne Saarijärvi, kehittämispäällikkö SONet BOTNIA

anne.saarijarvi@seamk.fi

 

 


 

Torstai 9.12.2021 klo 8.30 alkaen TEAMS 

"Kokemuksia kehitysvammaisten Green care työtoiminnasta – Erfarenheter av green care arbetsverksamhet för personer med nedsatt intellektuell funktionsförmåga" 

Vammaispalvelujen toimialuejohtaja Tanja Witick, Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite

 

 


 

*pe 29.10. 2021, klo 8.30-9.15 Teamsilla

Mitä ovat sosiaalihuollon palvelutehtävät – ja miksi ne ovat?

Puhujat: Heidi-Mari Finnilä, projektipäällikkö ja sosiaalityöntekijä Soite ja Erkki Penttinen, tulosaluejohtaja Vaasa ja työikäisten palveluiden sektorijohtaja Pohjanmaan hyvinvointialue ky

 

 


 

* torstai 16.9.2021, klo 8.00 – 8.30 (varaus klo 9.00 saakka)
"Sosiaalihuollon kehittämisohjelma osana Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusta"

sosiaalihuollon kehittämispäällikkö Heidi Muurinen, Tulevaisuuden sotekeskus -ohjelma, THL

hankepäällikkö Tytti Luoto, Tulevaisuuden sote-keskus -hanke, Etelä-Pohjanmaa

hankejohtaja Eija Kellokoski-Kari, Soite 2.0, Soite

 

 


 

Kevään 2021 sosiaalialan digitaaliset ajankohtaiskatsaukset:

 

* pe 28.5.2021: "Näkökulmia monialaiseen kirjaamiseen; monialaisen kirjaamisen oppaan esittelyä”

sosiaalihuollon tiedonhallinnan asiantuntija Päivi Niiranen, Kansakoulu III-hanke, SONet BOTNIA

 

* pe 7.5.2021: ”Lähestymiskieltoprosessi - mitä ammattilaisen olisi hyvä huomioida & millaista apua on saatavilla”

toiminnanohjaaja Tiina Autio, Rikosuhripäivystys

Tilaisuuden materiaali ei ole julkisesti jaettavissa.

  

*to 8.4.2021: Ruotsin sosiaalipalvelulaki uudistuu -  kohti kestäviä sosiaalipalveluja”

kehittämissuunnittelija Marjo Hannu-Jama, Vaasan kaupunki

*SONet BOTNIAn lakisääteinen erityistehtävä: http://www.sonetbotnia.fi/yhteistyo/

 


 

 Digisosiaalityön tulevaisuus -webinaari 

 

Aika: torstai 5.11.2020, klo 12.00 - 15.45

 

Uudet digitaaliset toimintatavat täydentävät sosiaalityön keinovalikoimaa. Se on mahdollisuus auttaa ihmisiä ajoissa. Pelastakaa Lapset julkaisi keväällä Digisosiaalityön ratkaisuja -kokonaisuuden. Se on visio entistä paremmista palveluista ja vastaa erityisesti lasten ja nuorten esittämiin toiveisiin ja huolenaiheisiin. Nyt on aika keskustella siitä, miten ratkaisuehdotukset saadaan toteutettua. Työkaluja tarjotaan erityisesti johtajille.

 

Toivotamme sinut lämpimästi mukaan keskusteluun! Marraskuun alussa aiheesta keskustellaan to 5.11.2020 järjestettävässä Digisosiaalityön tulevaisuus -webinaarissa.

 

Digisosiaalityötä monipuolisesti käsittelevien puheenvuorojen jälkeen webinaarissa on myös mahdollisuus keskustella ja verkostoitua maakunnallisissa Teams-keskusteluissa.

 

Lue lisää https://www.pelastakaalapset.fi/digisosiaalityo/digisosiaalityon-tulevaisuus/

 

Ilmoittaudu mukaan tästä linkistä. Ilmoittautuminen päättyy 25.10.2020.

 

Tervetuloa mukaan!

 

Webinaarin ohjelma:

12:00 Tervetuloa! Avaussanat Riitta Hyytinen, kotimaan ohjelman johtaja, Pelastakaa Lapset ry
12:15 Digisosiaalityön ratkaisuja, Sonja Soini ja Anna-Maija Ohlsson, Pelastakaa Lapset ry
12:30 Asiakaskokemuksen johtaminen, Kari Korkiakoski, toimitusjohtaja, Futurelab
13:30 Kahvitauko
13:45 Muutos syntyy organisaatiokulttuurissa – Voiko kulttuuria johtaa?, Satu Irisvik
14:45-15:45 Keskustelua alueellisista teemoista maakunnallisissa Teams-keskusteluissa (linkki lähetetään keskusteluihin ilmoittautuneille)

 

Tapahtuman järjestää Pelastakaa Lapset ry:n Digitaalinen sosiaalityö lasten ja nuorten tukena -hanke yhteistyössä Sosiaalialan osaamiskeskusten kanssa.

 

  


 

 

Valtakunnalliset Aikuissosiaalityön päivät 30.-31.1.2020 Tampere-talolla

 

Päivien 2020 ohjelma ja ilmoittautuminen.

 


 

Sosiaalihuollon/-työn tulevaisuutta visioimassa – digiä ja muuta tukea sosiaalihuollon toimeenpanoon

 

Aika: maanantai 9.12.2019, klo 12.00 - 15.45

Paikka: Seinäjoki, Frami F, auditorio F 128

Käyntiosoite: Kampusranta 11

 

Tilaisuuden tavoitteena on avata tämän hetken keskeisiä sosiaalihuollon ja sosiaalityön kansallisia tavoitteita sekä sisältöjä mukaan lukien tilastouudistus, kun toimintaympäristö on muuttumassa ja osin muuttunutkin. Tavoitteena on tuoda ymmärrystä myös siitä, mihin kaikkeen edellä mainitut kytkeytyvät. Iltapäivän tilaisuudessa painotetaan osin digitalisaation tuomaa näkökulmaa. Tilaisuudessa kuullaan myös ajankohtaisia maakunnallisia suunnitelmia sekä tutkaillaan tulevaisuuden suuntaviivoja.

 

Tilaisuus on katsottavissa https://www.youtube.com/watch?v=dAowqvILPD4&feature=youtu.be

 

Tilaisuuden materiaalit:

Tilaisuuden avaus

kehitysjohtaja Anne Saarijärvi, SONet BOTNIA

 

Sosiaalihuollon ja sosiaalityön paikka sekä tulevaisuus toimintaympäristön muuttuessa (tiekartta)

erikoistutkija Pekka Karjalainen, THL

 

Kommenttipuheenvuoro - miten Etelä-Pohjanmaalla?

muutosjohtaja Harri Jokiranta, EP SOTE

 

Mitä ja miksi sosiaalihuollon tilastouudistus?

kehittämispäällikkö Riikka Väyrynen, THL

 

Maakunnallisia näkökulmia ja tilannekatsaus

aluekoordinaattori Päivi Niiranen, KANSA-koulu II-hanke

sote-koordinaattori Päivi Saukko, EP SOTE

 

Ohjelma ja ilmoittautuminen.

 
Tervetuloa!
 
PERUTTU - Vaikuttavuus sosiaalityön käytännöissä -teemailtapäivä- PERUTTU

 

Aika:            ke 13.11.2019 klo 12-15.30

 

Tilaisuudet pidetään Vaasassa, josta Skype-yhteys Kokkolan ja Seinäjoen kisakatsomoihin.

 

Vaasa:         Vaasan ammattikorkeakoulu, Huone B 2007, 2 krs. Wolffintie 30, Vaasa

                     Vasa yrkeshögskola, Rum B 2007 , 2. vån Wolffskavägen 30, Vasa

Kokkola:      Yritystalo Evald, Soiten kehittämisyksikön kokoushuone 3. krs, Ristirannankatu 1. Kokkola

Seinäjoki:    Frami F, tila F120 (aulassa ohjaus tiloihin) Kampusranta 11, Seinäjoki

 

Ohjelma ja ilmoittautuminen.

 

Tervetuloa!


 

Osallisuus ja kohtaaminen -teemailtapäivä 12.9.2019, ohjelma

12.9.2019 teemailtapäivän puheenvuorot:

Häikiö Liisa: Osallisuus arjessa -ketterä kaupunki hankkeen vaikuttavuustarinat

Rinta-Halkola Katri: Vapaaehtoistyön koordinaattori Suupohjan ikäihmisten palveluissa

Nieminen Noora: Omainen ja osallisuus - mielenterveysomaisten yhdistys osallisuuden edistäjänä

Koivisto Sanna: Sosiaalinen kuntoutus osallisuuden välineenä aikuissosiaalityössä Kuntayhtymä Kaksineuvoisessa

Pajaniemi Janne: Nuoret ja vanhemmat osallisina Seinäjoen sijaishuollon kehittämisessä ja palveluiden kilpailutuksessa

Lång Saara: Soiten OSALLISTU -ohjelman esittely (ohjelma asiakasosallisuuden lisäämiseksi)