Tapahtumat kaikille

 

Kevätkauden 2023 sosiaalialan ajankohtaiskatsaukset:

 

 

Torstai 26.1.2023, klo 8:30-9:15 (Teams)

Voimavaralähtöinen asiakastyö ja sen kirjaaminen, AIKUMETOD-tutkimushanke
projektitutkija Tuija Kuorikoski
JY/Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Ilmoittautuminen  23.1.2023 mennessä oheisen linkin kautta

https://link.webropolsurveys.com/S/3E21962358DB3DB1

Lähetämme osallistumislinkin edeltävänä päivänä.

 


 

Torstai 23.2.2023, klo 8:30-9:15 (Teams)

Ajankohtaista päihdesosiaalityöstä: psykososiaalinen sosiaalityö päihdetyössä

Kaisa Kanto, sosiaaliterapeutti YTM, Riippuvuushoidon keskus
EP:n HVA Riippuvuusklinikka

 

Ilmoittautuminen 21.2.2023 mennessä oheisen linkin kautta: 

https://link.webropolsurveys.com/S/50FAB49790FE643C 

Lähetämme osallistumislinkin edeltävänä päivänä.

 


 

Torstaina 16.3.2023, klo 8:15-9:00 (Teams)

Terveydenhuollon sosiaalityön rooli Keski-Pohjanmaan Hyvinvointialueella 

vastuualuejohtaja Magdalena Snellman

Keski-Pohjanmaan hyvinvointilaue

 

Ilmoittautuminen 14.3.2023 mennessä oheisen linkin kautta: 

https://link.webropolsurveys.com/S/66A78997E157D692

Lähetämme osallistumislinkin edeltävänä päivänä.

 

Tervetuloa osallistumaan!

 

 

 


 

 

Menneet tapahtumat

 

 

Torstai 1.12.2022 klo 8.30-9.15 (Teams)

 

Yhteisöt, verkostot ja maahanmuuttajien parissa tehtävä sosiaalityö

Alustajat: Kati Turtiainen, YTT, yliopistonlehtori, dosentti, Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius ja Henna Sapir, YTM, kehittämisasiantuntija, SONet BOTNIA

 

Esityksen jälkeen on varattu aikaa yhteiselle keskustelulle.

Osallistujat voivat myös halutessaan lähettää ilmoittautumisen yhteydessä etukäteiskysymyksiä alustajille.

 

Ilmoittautuminen  29.11. 2022 mennessä oheisen linkin kautta

https://link.webropolsurveys.com/S/8977E9C4D6E27390

 

Lähetämme osallistumislinkin edeltävänä päivänä.

 

Olet lämpimästi tervetullut osallistumaan! 

 

Voit välittää viestiä myös verkostoissasi asiasta kiinnostuneille.

 

 


 

Torstai 3.11.2022 klo 8.30-9.30 (Teams)


Kokemusasiantuntijuus - Jaettu asiantuntijuus
Erfarenhetsexpertis- Delad expertis
Tiina Taipale
Hankekoordinaattori / Ääni kokemusasiantuntijuudelle-hanke
Projektkoordinator / En röst åt erfarenhetsexpertisen-projekt
Mielle ry / Mielle rf

 

Ilmoittautuminen  31.10. 2022 mennessä oheisen linkin kautta

https://link.webropolsurveys.com/S/A15E34C077A8A7F3

 

Lähetämme osallistumislinkin edeltävänä päivänä.

 

Tervetuloa osallistumaan!
Välkommen att delta!

 


 

 

Torstai 6.10.2022 klo 8.30-9.30 (Teams)

 

Aihe: Monitoimijaisuus rakenteellisen sosiaalityön voimavarana

Alustaja: projektitutkija, YTM Niina Rantamäki, Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

 

Ilmoittautuminen ma 3.10.2022 mennessä oheisen linkin kautta 

https://link.webropolsurveys.com/S/E04674D6E87E951E

 

Lähetämme osallistumislinkin edeltävänä päivänä.

 

Olet lämpimästi tervetullut!

Voit välittää viestiä myös verkostoissasi asiasta kiinnostuneille.

 

Materiaali

 


 

Tiistai 20.9.2022 klo 8.30-9.15 (Teams)

 

Sosiaalihuolto uuden edessä - kohti hyvinvointialueita!

 

Syksyn avaustilaisuuteemme ajankohtaiskatsauksen saapuu pitämään ohjelmajohtaja Harri Jokiranta STM:stä.

Katsauksessa avataan ja visioidaan Sosiaalihuollon kehittämisohjelman sisältöjä ja merkitystä siirryttäessä kohti hyvinvointialueita.

Esityksen jälkeen on varattu aikaa yhteiselle  keskustelulle.

Osallistujat voivat myös halutessaan lähettää ilmoittautumisen yhteydessä etukäteiskysymyksiä alustajalle.

 

Ilmoittaudu mukaan oheisen linkin kautta 16.9.2022 mennessä

https://link.webropolsurveys.com/S/62489D1F9A0182B1

 

Lähetämme varsinaisen osallistumislinkin ilmoittautuneille ennen tilaisuutta.

 


 

Torstai 2.6.2022 klo 8.00-9.00 (Teams)

 

Arvioinnin kohteena ja kumppanina - asiakasnäkökulmaista tutkimusta arvioinnista lastensuojelussa ja sen rajapinnoilla

 

Tällä kertaa ajankohtaiskatsauksemme alustajana toimii tutkija Noora Aarnio Tampereen yliopistosta.  

Esityksessä paneudutaan asiakkaan näkemyksiin lastensuojelussa ja sen rajapinnoilla tehtävässä arvioinnissa.

Tilaisuudessa käydään läpi aihealueen asiakaskokemuksia ja -näkemyksiä kartoittavaa tutkimustietoa,

joiden perusteella voidaan sanoa, että arviointi tapahtuu vuorovaikutuksessa.

 

Esityksen jälkeen on varattu aikaa yhteiselle keskustelulle.

Osallistujat voivat myös lähettää halutessaan ilmoittautumisen yhteydessä etukäteiskysymyksiä myös esityksessä huomioitavaksi.

 

Ilmoittaudu mukaan oheisen linkin kautta 31.5.2022 mennessä

https://link.webropolsurveys.com/EP/F15BAEAF586A4F65

 

Lähetämme varsinaisen osallistumislinkin ilmoittautuneille ennen tilaisuutta.

 

 


 

 

Torstai 19.5. 2022 klo 8.30-9.30 (Teams)

 

Vaikuttavuuden arviointi – mitä menossa, mihin pitäisi varautua?

 

Katsauksessa käsitellään sitä, miten vaikuttavuuden arviointia on pyritty edistämään tulevaisuuden sote-keskusohjelmassa ja millaisia tavoitteita siihen sisältyy. Lisäksi kuvataan AVAIN -mittarin kehittämisen prosessia. Pohditaan myös mitä tarkoittaa, jos haluamme kehittää yhteisiä mittareita tai ottaa käyttöön vaikuttavuuden seurantaa ja arviointia sote-alueilla. Alustuksessa sivutaan myös yleisemminkin sote-integroidun tiedon keruuta ja hyödyntämistä.  Asiantuntijoina toimivat kehittämispäällikkö YTT Minna Kivipelto  ja tutkija VTM Niina Tanner THL:stä.

 

Aikaa yhteiselle keskustelulle on myös varattu esityksen jälkeen ja osallistujat voivat myös lähettää halutessaan ilmoittautumisen yhteydessä etukäteiskysymyksiä myös esityksessä huomioitavaksi.
            -> Mukaan toivotaan paitsi sote-alan työntekijöitä, myös esimiehiä!

 

Ilmoittaudu mukaan tilaisuuteen oheisen linkin kautta viimeistään 17.5. 2022 mennessä. 

https://link.webropolsurveys.com/EP/F5847CEF58F7FDB9

 

Lähetämme varsinaisen osallistumislinkin ilmoittautuneille ennen tilaisuutta.

 


 

Torstai 21.4.2022 klo  8.30 alkaen (Teams)

 

Matalan kynnyksen toiminnan mahdollisuudet 

 

Hankejohtaja, kehittämiskoordinaattori Tuija Tuorila, Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite

Kehittämiskokemuksia liittyen * anonyymisti  palveluun tuloon * jalkautuvaan työhön* matalan kynnyksen monitoimijaiseen ryhmätoimintaan jne.

 

Ilmoittauduthan mukaan tilaisuuteen oheisen linkin kautta viimeistään ke 20.4.2022 mennessä: 

https://link.webropolsurveys.com/EP/84B624C61A67F55C

 

Lähetämme varsinaisen osallistumislinkin ilmoittautuneille ennen tilaisuutta.

 


 

Torstai 24.3.2022 klo 8.30 alkaen (Teams)

 

Sosiaalityö strategisena välineenä kunta-hyvinvointialue yhteistyössä - vertaisreflektio Ruotsin toimintaan


Keskustelu sote-uudistuksesta, rakenteista ja yhdyspinnoista käy vilkkaana ja ankkuroituu usein asiakaslähtöisyyteen, saumattomiin palveluihin ja tietoon perustuvuuteen.
Näkökulmat eivät ole uusia, mutta ollaanko nyt tulossa johonkin käännekohtaan sosiaalityössä?  Mitä edellytyksiä tarvitaan ehkäisevälle sosiaalityölle ja millaisia valmisteluja tarvitaaan eri tasoilla jo nyt?  Mitä sosiaalityön strateginen rooli voi tarkoittaa kunta-hyvinvointialueyhteistyössä?  Näitä kysymyksiä reflektoidaan ajankohtaiskatsauksessamme  Ruotsin kehittämistoiminnan vinkkelistä. 

 

Ilmoittauduthan mukaan tilaisuuteen oheisen linkin kautta viimeistään 22.3.2022 mennessä: 

https://link.webropolsurveys.com/EP/406230B9282C4D31

 

 

 


 

 

Torstai 20.1.2022 klo 8.30 alkaen TEAMS

” SORA”  - Etelä-Pohjanmaalla Sote rakenneuudistus -hankkeen yhteydessä kehitetyn monikanavaisen ammattilaisten kokemustiedon keruun toimintamallin esittely

 

Anne Saarijärvi, kehittämispäällikkö SONet BOTNIA

anne.saarijarvi@seamk.fi

 

Ilmoittauduthan mukaan tilaisuuteen oheisen linkin kautta viimeistään ti 18.1.2022 mennessä: 

https://link.webropolsurveys.com/S/9BA79D7B86E7C8A5

 

Lähetämme varsinaisen osallistumislinkin ilmoittautuneille ennen tilaisuutta.

 


 

Torstai 9.12.2021 klo 8.30 alkaen TEAMS 

"Kokemuksia kehitysvammaisten Green care työtoiminnasta – Erfarenheter av green care arbetsverksamhet för personer med nedsatt intellektuell funktionsförmåga" 

Vammaispalvelujen toimialuejohtaja Tanja Witick, Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite

 

Ilmoittauduthan mukaan tilaisuuteen oheisen linkin kautta viimeistään ti 7.12.2021 mennessä: 

https://link.webropolsurveys.com/S/18FCB9A29ACF6FF1

 

Lähetämme varsinaisen osallistumislinkin ilmoittautuneille ennen tilaisuutta.

 

 


 

Tervetuloa osallistumaan ajankohtaiskatsaukseen, jossa käsitellään koko sosiaalihuollon palvelutehtäviä. (Välitäthän viestiä työyhteisössäsi.)

Ajankohta: pe 29.10. 2021, klo 8.30-9.15 Teamsilla

Aihe: Mitä ovat sosiaalihuollon palvelutehtävät – ja miksi ne ovat?

Puhujat: Heidi-Mari Finnilä, projektipäällikkö ja sosiaalityöntekijä Soite ja Erkki Penttinen, tulosaluejohtaja Vaasa ja työikäisten palveluiden sektorijohtaja Pohjanmaan hyvinvointialue ky

 

Ilmoittauduthan mukaan tilaisuuteen oheisen linkin kautta viimeistään ke 27.10.2021 mennessä: 

https://link.webropolsurveys.com/S/6D4A2B4C8543DDA4  

 

Lähetämme varsinaisen osallistumislinkin ilmoittautuneille ennen tilaisuutta.

 


 

* torstai 16.9.2021, klo 8.00 – 8.30 (varaus klo 9.00 saakka)
"Sosiaalihuollon kehittämisohjelma osana Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusta"

sosiaalihuollon kehittämispäällikkö Heidi Muurinen, Tulevaisuuden sotekeskus -ohjelma, THL

hankepäällikkö Tytti Luoto, Tulevaisuuden sote-keskus -hanke, Etelä-Pohjanmaa

hankejohtaja Eija Kellokoski-Kari, Soite 2.0, Soite

 

Ennakkoilmoittautuminen ja mahdolliset kysymykset alustajille Teams-verkkotilaisuuteen viimeistään 14.9.2021 mennessä:  https://link.webropolsurveys.com/S/BC19A752FACC12BD 

 

Lähetämme linkin ilmoittautuneille ennen tilaisuutta.

 

HUOM! Ajankohtaiskatsauksia tullaan järjestämään syyskaudella noin kerran kuukaudessa. Seuraavat ajankohdat ja aiheet ilmoitamme lähiaikoina ohjelman varmistuttua.

 


 

Kevään 2021 sosiaalialan digitaaliset ajankohtaiskatsaukset:

 

* pe 28.5.2021: "Näkökulmia monialaiseen kirjaamiseen; monialaisen kirjaamisen oppaan esittelyä”

sosiaalihuollon tiedonhallinnan asiantuntija Päivi Niiranen, Kansakoulu III-hanke, SONet BOTNIA

 

* pe 7.5.2021: ”Lähestymiskieltoprosessi - mitä ammattilaisen olisi hyvä huomioida & millaista apua on saatavilla”

toiminnanohjaaja Tiina Autio, Rikosuhripäivystys

Tilaisuuden materiaali ei ole julkisesti jaettavissa.

  

*to 8.4.2021: Ruotsin sosiaalipalvelulaki uudistuu -  kohti kestäviä sosiaalipalveluja”

kehittämissuunnittelija Marjo Hannu-Jama, Vaasan kaupunki

*SONet BOTNIAn lakisääteinen erityistehtävä: http://www.sonetbotnia.fi/yhteistyo/

 


 

 Digisosiaalityön tulevaisuus -webinaari 

 

Aika: torstai 5.11.2020, klo 12.00 - 15.45

 

Uudet digitaaliset toimintatavat täydentävät sosiaalityön keinovalikoimaa. Se on mahdollisuus auttaa ihmisiä ajoissa. Pelastakaa Lapset julkaisi keväällä Digisosiaalityön ratkaisuja -kokonaisuuden. Se on visio entistä paremmista palveluista ja vastaa erityisesti lasten ja nuorten esittämiin toiveisiin ja huolenaiheisiin. Nyt on aika keskustella siitä, miten ratkaisuehdotukset saadaan toteutettua. Työkaluja tarjotaan erityisesti johtajille.

 

Toivotamme sinut lämpimästi mukaan keskusteluun! Marraskuun alussa aiheesta keskustellaan to 5.11.2020 järjestettävässä Digisosiaalityön tulevaisuus -webinaarissa.

 

Digisosiaalityötä monipuolisesti käsittelevien puheenvuorojen jälkeen webinaarissa on myös mahdollisuus keskustella ja verkostoitua maakunnallisissa Teams-keskusteluissa.

 

Lue lisää https://www.pelastakaalapset.fi/digisosiaalityo/digisosiaalityon-tulevaisuus/

 

Ilmoittaudu mukaan tästä linkistä. Ilmoittautuminen päättyy 25.10.2020.

 

Tervetuloa mukaan!

 

Webinaarin ohjelma:

12:00 Tervetuloa! Avaussanat Riitta Hyytinen, kotimaan ohjelman johtaja, Pelastakaa Lapset ry
12:15 Digisosiaalityön ratkaisuja, Sonja Soini ja Anna-Maija Ohlsson, Pelastakaa Lapset ry
12:30 Asiakaskokemuksen johtaminen, Kari Korkiakoski, toimitusjohtaja, Futurelab
13:30 Kahvitauko
13:45 Muutos syntyy organisaatiokulttuurissa – Voiko kulttuuria johtaa?, Satu Irisvik
14:45-15:45 Keskustelua alueellisista teemoista maakunnallisissa Teams-keskusteluissa (linkki lähetetään keskusteluihin ilmoittautuneille)

 

Tapahtuman järjestää Pelastakaa Lapset ry:n Digitaalinen sosiaalityö lasten ja nuorten tukena -hanke yhteistyössä Sosiaalialan osaamiskeskusten kanssa.

 

  


 

 

Valtakunnalliset Aikuissosiaalityön päivät 30.-31.1.2020 Tampere-talolla

 

Päivien 2020 ohjelma ja ilmoittautuminen.

 


 

Sosiaalihuollon/-työn tulevaisuutta visioimassa – digiä ja muuta tukea sosiaalihuollon toimeenpanoon

 

Aika: maanantai 9.12.2019, klo 12.00 - 15.45

Paikka: Seinäjoki, Frami F, auditorio F 128

Käyntiosoite: Kampusranta 11

 

Tilaisuuden tavoitteena on avata tämän hetken keskeisiä sosiaalihuollon ja sosiaalityön kansallisia tavoitteita sekä sisältöjä mukaan lukien tilastouudistus, kun toimintaympäristö on muuttumassa ja osin muuttunutkin. Tavoitteena on tuoda ymmärrystä myös siitä, mihin kaikkeen edellä mainitut kytkeytyvät. Iltapäivän tilaisuudessa painotetaan osin digitalisaation tuomaa näkökulmaa. Tilaisuudessa kuullaan myös ajankohtaisia maakunnallisia suunnitelmia sekä tutkaillaan tulevaisuuden suuntaviivoja.

 

Tilaisuus on katsottavissa https://www.youtube.com/watch?v=dAowqvILPD4&feature=youtu.be

 

Tilaisuuden materiaalit:

Tilaisuuden avaus

kehitysjohtaja Anne Saarijärvi, SONet BOTNIA

 

Sosiaalihuollon ja sosiaalityön paikka sekä tulevaisuus toimintaympäristön muuttuessa (tiekartta)

erikoistutkija Pekka Karjalainen, THL

 

Kommenttipuheenvuoro - miten Etelä-Pohjanmaalla?

muutosjohtaja Harri Jokiranta, EP SOTE

 

Mitä ja miksi sosiaalihuollon tilastouudistus?

kehittämispäällikkö Riikka Väyrynen, THL

 

Maakunnallisia näkökulmia ja tilannekatsaus

aluekoordinaattori Päivi Niiranen, KANSA-koulu II-hanke

sote-koordinaattori Päivi Saukko, EP SOTE

 

Ohjelma ja ilmoittautuminen.

 
Tervetuloa!
 
PERUTTU - Vaikuttavuus sosiaalityön käytännöissä -teemailtapäivä- PERUTTU

 

Aika:            ke 13.11.2019 klo 12-15.30

 

Tilaisuudet pidetään Vaasassa, josta Skype-yhteys Kokkolan ja Seinäjoen kisakatsomoihin.

 

Vaasa:         Vaasan ammattikorkeakoulu, Huone B 2007, 2 krs. Wolffintie 30, Vaasa

                     Vasa yrkeshögskola, Rum B 2007 , 2. vån Wolffskavägen 30, Vasa

Kokkola:      Yritystalo Evald, Soiten kehittämisyksikön kokoushuone 3. krs, Ristirannankatu 1. Kokkola

Seinäjoki:    Frami F, tila F120 (aulassa ohjaus tiloihin) Kampusranta 11, Seinäjoki

 

Ohjelma ja ilmoittautuminen.

 

Tervetuloa!


 

Osallisuus ja kohtaaminen -teemailtapäivä 12.9.2019, ohjelma

12.9.2019 teemailtapäivän puheenvuorot:

Häikiö Liisa: Osallisuus arjessa -ketterä kaupunki hankkeen vaikuttavuustarinat

Rinta-Halkola Katri: Vapaaehtoistyön koordinaattori Suupohjan ikäihmisten palveluissa

Nieminen Noora: Omainen ja osallisuus - mielenterveysomaisten yhdistys osallisuuden edistäjänä

Koivisto Sanna: Sosiaalinen kuntoutus osallisuuden välineenä aikuissosiaalityössä Kuntayhtymä Kaksineuvoisessa

Pajaniemi Janne: Nuoret ja vanhemmat osallisina Seinäjoen sijaishuollon kehittämisessä ja palveluiden kilpailutuksessa

Lång Saara: Soiten OSALLISTU -ohjelman esittely (ohjelma asiakasosallisuuden lisäämiseksi)