Lastensuojelun asiantuntijuus maahanmuuttajalasten ja -perheiden sosiaalityössä (LAMPE)

 

Lastensuojelun asiantuntijuus maahanmuuttajalasten ja -perheiden sosiaalityössä (LAMPE) 
 

Tutkimuksessa selvitetään, minkälaista asiantuntijuutta lastensuojelun sosiaalityössä tarvitaan, jotta palvelutarpeen arviointi ja käytettävät menetelmät vastaavat maahanmuuttajaperheiden tarpeisiin ja noudattavat Lastenoikeuksien sopimusta.

 

Käytännössä tutkimushankkeessa tarkastellaan lastensuojelun asiakkaiden taustoihin liittyviä riskitekijöitä kodin ulkopuolelle sijoittamiselle ja asiakkaiden palvelupolkuja vuosina 2005–2015 sekä kerätään heidän kokemuksiaan tuen tarpeista. Lisäksi sosiaalityöntekijöiltä kysytään asiantuntijuuden kehittämistarpeista.

 

LAMPE-hanketta rahoittaa Sosiaali- ja terveysministeriö. Kyseessä on Sosiaali- ja terveysministeriön myöntämä tutkimusrahoitus yliopistotasoiseen sosiaalityön tutkimukseen. Hanke on kaksivuotinen 1.10.2021-30.9.2023.

 

Tutkimuksen vastuullinen johtaja: Jyväskylän yliopisto/Kokkolan yliopistokeskus Chydenius,
Osatoteuttajat: Itä-Suomen yliopisto, Turun yliopisto, Siirtolaisuusinstituutti ja SONetBOTNIA, Seamk OY.

 

Tutkimuksen yhteistyökumppaneita ovat THL, Pelastakaa Lapset ry:n ”Perheenä Suomessa” (USRA) -hanke, Jyväskylän, Helsingin, Espoon, Vantaan ja Vaasan kaupungit sekä Soiten kuntayhtymä.

 

 

Lisätietoa hankkeesta