Saavutettavuus

Saavutettavuusseloste

 

Tervetuloa, tämä on Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus SONet BOTNIAn verkkosivuston (www.sonetbotnia.fi) saavutettavuusseloste.

Saavutettavuudella tarkoitetaan, että verkkosivua ja sovelluksia voi käyttää ja ymmärtää sujuvasti.

 

Vaatimustenmukaisuus


Tätä verkkosivustoa koskee laki digitaalisten palvelujen *1 tarjoamisesta, joka pohjautuu EU:n saavutettavuusdirektiiviin *2. Laki tarjoaa tasavertaiset mahdollisuudet käyttää palveluita.

SONet BOTNIA pyrkii takaamaan digitaalisten palvelujen saavutettavuuden annetun lain ja EU:n saavutettavuusdirektiivin mukaisesti.

Teemme jatkuvasti työtä saavutettavuuden parantamiseksi.

 
Saavutettavuuden tila


Tämä saavutettavuusseloste koskee SONet BOTNIAn verkkosivustoa.

Tämä verkkosivusto ei täytä sisällön osalta (WCAG) esitettyjen vaatimusten tasoja A ja AAa. Sivuston tekninen toteutus ja tekniset toiminnallisuudet täyttävät pääosin (WCAG) esitettyjen vaatimusten tasot A ja AA.

 

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty 


Verkkosivusto ei ole vielä saavutettavuusvaatimusten mukainen. Merkittävimmät puutteet ovat sivuston sisällössä, kuten tekstissä ja liitetiedostoissa (pdf, docx, pptx ym.). Osa sivustolla olevista tiedostoista on laadittu ennen 23.9.2018, joten ne eivät kuulu sovellettavaan lainsäädäntöön.

 

Lisäksi kuvista puuttuu vaihtoehtoinen teksti.

 

Sisällön rakenteen selkeydessä ja ymmärrettävyydessä on myös puutteita.

 

Saavutettavuuspuutteet pyritään korjaamaan.

 

Tarvittaessa pyydä tiedostoja ja muuta sisältöä saavutettavassa muodossa lähettämällä sähköpostia osoitteeseen saavutettavuus.sonetbotnia@seamk.fi.

 
Ei-saavutettava sisältö


SONet BOTNIAn verkkosivusto sisältää myös kolmannen osapuolen sovelluksia ja sivustoja. Näiden osalta SONet BOTNIA pyrkii vaikuttamaan saavutettavuuteen, joten haluamme kuulla niissä mahdollisesti olevista saavutettavuuden puutteista. Pääsääntöisesti nämä tiedot toimitetaan kyseisten kolmansien osapuolten sivustojen saavutettavuudesta vastaaville.

 
Saavutettavuusselosteen laatiminen


Tämä verkkosivusto on julkaistu 10/2015.

 
Palaute ja yhteystiedot


Kerro meille saavutettavuuspuutteet ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi. 

Jos haluat raportoida ongelman SONet BOTNIAn verkkopalvelun saavutettavuudessa, haluat jonkin materiaalin saavutettavassa muodossa, tai jos sinulla on meille verkkopalvelun saavutettavuutta koskeva ehdotus tai kysymys, ota meihin yhteyttä sähköpostitse. Lähetä meille sähköpostia osoitteeseen saavutettavuus.sonetbotnia@seamk.fi.

 
Valvontaviranomaisen yhteystiedot


Jos huomaat sivustolla saavutettavuuspuutteita, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjille. Vastaamme 14 päivän sisällä. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivuilla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi *3
saavutettavuus(at)avi.fi
Puhelinnumero vaihde 0295 016 000

 
Päivitetty

Tämä verkkosivustoa päivitetään jatkuvasti.


Selosteessa olevat linkit


1. https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi/lait-ja-standardit/

2. https://vm.fi/saavutettavuusdirektiivi

3. https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi