MONNI-Lastensuojelun monialainen kehittäminen Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla 2020 - 2022

 
MONNI-hanke on päättynyt 31.12.2022.
 
Hankkeen kokonaisuus löytyy INNOKYLÄSTÄ
 
Hankkeessa mm. viedään lastensuojelun asiakkuuksissa systeemistä työotetta moniammattillisen ja monialaisen yhteistyön rakenteisiin. Lisäksi vahvistetaan lastensuojelun asiakaslapsen ja nuoren osallisuutta palveluissa sekä pyritään jalkauttamaan YTA-alueen uudenlaisia toimintamuotoja laajemmin hankealueella. Kehittäminen toteutetaan mm. kehittämisen tiimien sekä koulutuksellisten prosessien avulla. YTA-alueen lastensuojelun monialaista kehittämishanketta hallinnoi Pirkanmaan sosiaalialan osaamiskeskus, Pikassos Oy. SONet BOTNIA toimii hankkeessa osatoteuttajana.
 

MONNI-hankkeen palvelulupaukset: 
Palvelulupaus 1:

Orientoiva koulutus lastensuojelusta ja systeemisyydestä lastensuojelun yhteistyökumppaneiden

ammattilaisille ja johdolle

 

Palvelulupaus 2:

Mallinnus maakunnallisesta lastensuojelun kokemusasiantuntija- ja vertaistoiminnan rakenteesta

 

Palvelulupaus 3:

Selkeät systemaattiset käytännöt monialaiseen yhteiseen tekemiseen

 

Palvelulupaus 4:

Työkalut asiakasosallisuuden (=osallistumisen) mittaamiseen osana lastensuojelun käytännön työtä

 
MONNI-hankkeen Etelä-Pohjanmaan alueen koordinaattoreina työskentelivät Auli Romppainen ja Petta Porko SONet BOTNIAsta.
 
 
Etelä-Pohjanmaan MONNI-hankkeen osatoteutuksen julkaisut löytyvät täältä:

Artikkelit:

  • Lukkarila Johanna & Kangasluoma Terhi (2022) Lapsen oma tiimi monialaisen yhteistyön ja lapsen osallisuuden vahvistajana. Teoksessa: Kohti monitoimijaista lastensuojelua hyvinvointialueilla (toim. Yliruka L., Eriksson P., Jokinen L. & Pasanen K.). THL:n Työpaperi 52/2022. sivut: 29–36.
  • Porko Petta  Romppainen Auli (2022) Systeemisesti toimiva lastensuojelun asiantuntijaryhmä sosiaalityöntekijöiden kokemana. Teoksessa: Kohti monitoimijaista lastensuojelua hyvinvointialueilla (toim. Yliruka L., Eriksson P., Jokinen L. & Pasanen K.).  THL:n Työpaperi 52/2022. sivut: 138–149.

-----