MONNI-Lastensuojelun monialainen kehittäminen Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla 2020 - 2022

 
Hankkeessa mm. viedään lastensuojelun asiakkuuksissa systeemistä työotetta moniammattillisen ja monialaisen yhteistyön rakenteisiin. Lisäksi vahvistetaan lastensuojelun asiakaslapsen ja nuoren osallisuutta palveluissa sekä pyritään jalkauttamaan YTA-alueen uudenlaisia toimintamuotoja laajemmin hankealueella. Kehittäminen toteutetaan mm. kehittämisen tiimien sekä koulutuksellisten prosessien avulla. YTA-alueen lastensuojelun monialaista kehittämishanketta hallinnoi Pirkanmaan sosiaalialan osaamiskeskus, Pikassos Oy. SONet BOTNIA toimii hankkeessa osatoteuttajana.
 
MONNI-hankkeen Etelä-Pohjanmaan alueen koordinaattoreina työskentelevät Auli Romppainen ja Petta Porko SONet BOTNIAsta.