Päättyneet hankkeet

 

 

Kansa-koulu II -hanke

 

Kansa-koulu II -hanke tuki määrämuotoisen kirjaamisen toimeenpanoa sosiaalialalla. Hanke oli valtakunnallinen ja se toteutettiin sosiaalialan osaamiskeskusverkostoa hyödyntäen ajalla 1.1.2018 – 31.12.2019. THL toimi hankkeen valtionapuviranomaisena.

 


PRO SOS -hanke

 

PRO SOS -hankekokonaisuuden päätavoite oli vahva ja asiakaslähtöinen ja vaikuttava sosiaalityö sosiaalihuoltolain hengen mukaisesti. Hanke sai ESR-rahoituksen ajalle 1.8.2016-31.7.2019. Osahankkeita toteutettiin seitsemän osaamiskeskuksen alueella.

PRO SOS – Uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa –hanke 

 

Lue lisää PRO SOS -hankkeen nettisivuilta.

 

 


Parempi Arki-Hanke

 

 

 


 

 

Kansa –kouluhanke – Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano

Kansa - kouluhankkeesta ajankohtaista tietoa allaolevasta linkistä

http://www.socom.fi/kansa-koulu/

 

 Hankkeen tiedotteet:

Hankkeen tulevia tapahtumia

 

Muuta aineistoa

 


 

 

SOS II- Sosiaalisesti osalliseksi sosiaalityöllä- hanke

www.sos-hanke.fi

 

 


 

Päättyneet hankkeet

 

 

SOS II- Sosiaalisesti osalliseksi sosiaalityöllä- hanke

www.sos-hanke.fi

 27.4.2015 Eroauttamisen -seminaari. Miten tukea lasta ja perhettä erotilanteessa

 


 

 

Pohjanmaa-hanke on mielenterveys- ja päihdetyön kehittämishanke Vaasan, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirien alueella. Hankkeen lähtökohtana on mielenterveystyön ja päihdehuollon kehittäminen alueen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi. Kohteena ovat alueen väestö ja sen koko elinkaari, palvelujärjestelmä ja elinympäristö.

 

Pohjanmaa-hankkeen www.sivut

SONet BOTNIAn projektikoordinaattori Pohjanmaa-hankkeessa

Minna Laitila
SONet BOTNIA
Seinäjoen ammattikorkeakoulu
PL 412
60101 SEINÄJOKI
S-posti: etunimi.sukunimi@seamk.fi
Puhelin: 040-8304131

 

 

Päidepalveluiden kehittämishanke