AISAPA - Sosiaalityöntekijöiden paikka ja saavutettavuus hyvinvointialueiden aikuissosiaalityössä (2023–2024)

Sosiaalityöntekijöiden paikka ja saavutettavuus hyvinvointialueiden aikuissosiaalityössä (AISAPA)

 

AISAPA on sosiaali- ja terveysministeriön rahoittama sosiaalityön tutkimushanke, joka on käynnissä 1.1.2023 - 31.12.2024.

Tutkimushanke paneutuu sosiaalityöntekijöiden tekemän aikuissosiaalityön paikkaan ja saavutettavuuteen uusilla hyvinvointialueilla.

 

Tutkimushankkeen tavoitteena on:

 

1) Tuottaa tietoa siitä, millainen paikka aikuissosiaalityön sosiaalityöntekijöille ja heidän osaamiselleen rakentuu eri toimijoiden näkökulmasta uusilla hyvinvointialueilla.

2) Tarkastella tätä sosiaalityöntekijöiden työlle rakentuvaa paikkaa saavutettavuuden eli palveluun pääsemisen tai pääsemättömyyden näkökulmasta.

 

Hankkeen aineistoa tuotetaan aikuissosiaalityön palveluja hyvinvointialueilla kehittävien, suunnittelevien ja organisoivien asiantuntijaryhmien sekä ryhmässä mukana olevien asiakastyötä tekevien sosiaalityöntekijöiden ja asiakkaiden kanssa. Tutkimus paikantuu käsitteellisesti ja empiirisesti kolmelle tutkimusalueelle: palvelujärjestelmän, aikuissosiaalityön ja saavutettavuuden tutkimukseen. 

 

Tutkimushanketta hallinnoi Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunta (SOC) ja osatoteuttajina ovat SONet BOTNIA (Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus) ja Pikassos (Kanta-Hämeen, Pirkanmaan ja Satakunnan sosiaalialan osaamiskeskus).

 

Hankkeessa työskentelevät tenure track -professori Suvi Raitakari (tutkimuksen johtaja), Sirpa Saario (vastuututkija), Rosa Karjalainen, Heidi Kantsila-Korhonen,  Lasse Rautniemi, Henna Sapir, Henna Takala, Kirsi Juhila, Arto Rautajoki, Anne Saarijärvi ja Tuula Tuominen.

 

Etelä-Pohjanmaan osatoteutuksesta lisätietoja antaa Henna Sapir, puh. 040 830 2053, henna.sapir@hyvaep.fi.

 

Lisätietoja hankkeesta Tampereen yliopiston MARGI-tutkimusryhmän nettisivuilta: https://research.tuni.fi/margi-fi/aisapa/