Lastensuojelu

LASTENSUOJELU

 

SONet BOTNIAn koordinoi ylimaakunnallista lastensuojeluverkostoa. Verkostolla ei ole ollut tapaamisia LAPE-kauden alkamisen jälkeen.

 

STM osoitti keväällä 2020 lastensuojelun valtionavustushaun sosiaalialan viidelle osaaamiskeskuksille YTA-aluejaon mukaan. SONet BOTNIAn alueen kunkin maakunnan (Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa ja Pohjanmaa) osaamiskeskukset ovat osallistuneet YTA-alueensa lastensuojelun valtionavustushaun eri prosesseihin, mm. koonnut maakunnallista tilannekuvaa hankesuunnitelman tavoiteasettelun tueksi sekä koonnut yhdessä maakuntien toimijoiden kanssa sen pohjalta valtionavustushaun hankesisältöjä.

 

 

Etelä-Pohjanmaa

SONet BOTNIA on ollut kokoamassa ja koordinoimassa historiansa aikana vaihtelevasti Etelä-Pohjanmaan maakunnassa lastensuojelun eri verkostoja. COVID -19 aikana ja kevätkaudella 2020 maakunnan lastensuojelun johtavat viranhaltijoiden verkosto on kokoontunut Teamsin välityksellä SONet BOTNIAn koordinoimana. Tapaamisissa on pohdittu ja välitetty hyviä käytänteitä koronaepidemian vaikutuksista työkäytäntöihin sekä mietitty yhteisiä ratkaisuja. Johtavien lastensuojelun viranhaltijoiden kanssa on myös tuotettu yhteistä sisältöä STM:n kevään 2020 lastensuojelun valtionavustushaun hankesuunnitelman sisältöihin. 

 

Perhetyön maakunnallinen verkosto on myös SONet BOTNIAn koordinoimaa toimintaa. Maaliskuulle 2020 sovittu laaja maakunnallinen verkostopäivä peruuntui ja se järjestetään syksyllä 2020.