Sosiaaliasiamies

Asiakkaan asemaa sosiaalihuollossa säätelee laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista, joka tuli voimaan 1.1.2001. Lain tarkoituksena on edistää asiakaslähtöisyyttä ja asiakassuhteen luottamuksellisuutta sekä asiakkaan oikeutta laadultaan hyvään sosiaalihuoltoon ja hyvään kohteluun.

 

Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on sosiaalihuoltoon ja varhaiskasvatukseen liittyvissä asioissa:

  • neuvoa asiakkaita asiakaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa
  • avustaa asiakasta muistutuksen tekemisessä
  • tiedottaa asiakkaan oikeuksista
  • toimia muutenkin asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi
  • seurata asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä kunnissa ja antaa siitä selvitys vuosittain kunnanhallitukselle

Sosiaaliasiamiehen tehtävä on neuvoa antava. Asiamies ei tee päätöksiä eikä myönnä etuuksia. Sosiaaliasiamies voi toimia asiakkaan ja työntekijän välimiehenä ongelmatilanteissa.

 

Sosiaaliasiamiehen tehtäväalueeseen eivät kuulu KELA:n, työvoimatoimen, terveydenhuollon, velkaneuvonnan tai edunvalvonnan palvelut.

 

Sosiaaliasiamiehen toiminta-alueeseen kuuluvat seuraavat kunnat:

Alajärvi, Alavus, Evijärvi, Ilmajoki, Isojoki, Isokyrö, Karijoki, Kauhajoki, Kauhava, Kuortane, Kurikka, Lappajärvi, Lapua, Seinäjoki, Soini, Teuva, Vimpeli ja Ähtäri.

 

Yhteystiedot

 

Sosiaaliasiamies Taina Holappa (sij. Anne Viita 1.12.2021 alkaen)

sosiaaliasiamies@seamk.fi

 

Sähköpostiviestiin ei saa laittaa asiakas- ja potilastietoja. Jos haluat lähettää asiakas- ja potilastietoja sisältävää tietoa, voit lähettää viestejä tietoturvallisesti https://www.turvaposti.fi/viesti/sosiaaliasiamies@seamk.fi. Huom! Tietoturvallinen viestisi toimitetaan vastaanottajalle vasta kun olet kuitannut varmistuksen antamastasi sähköpostiosoitteesta.

 

Huom! Puhelinajat ovat laajentuneet 1.11.2022 alkaen!

Puhelin 040 8302020. Suorat puhelinajat ovat ma-to klo 9-11. Puhelinnumerossa on käytössä vastaaja, johon voit jättää soittopyynnön takaisinsoittoa varten.

 

Sosiaaliasiamiehen toimitila sijaitsee SONet BOTNIAn/SeAMKin sosiaali- ja terveysalan yksikön yhteydessä Kampustalolla Seinäjoella ositteessa Kalevankatu 35, jossa sosiaaliasiamies voi ottaa vastaan asiakkaita. Lisäksi sosiaaliasiamies voi ottaa vastaan asiakkaita sopimuksesta myös kunnan esittämissä tiloissa. Vastaanotto ajanvarauksella.

 

 

 

Tietosuojaseloste