Kansa-koulu 4.0

Kansa-koulu 4.0 – Sosiaalialan kirjaamisosaamisen vahvistaminen verkossa ja verkostoissa


Kansa-koulu 4.0 on järjestyksessään neljäs sosiaalihuollon kirjaamisosaamista vahvistava Kansa-koulu -hanke. Hankkeen toteutuksesta vastaavat yhteistyössä sosiaalialan osaamiskeskukset.

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt hankkeelle avustusta vuodelle 2022. Avustus on osa Suomen kestävän kasvun ohjelmaa, jonka rahoitus tulee EU:n elpymisvälineestä (Next Generation EU).

 

Hankkeen tavoitteet
 
Päätavoite:
Tukea kirjaamiskäytäntöjen kehittämisen rakenteiden muodostamista ja siten vahvistaa kirjaamisen asemaa sosiaalihuollon tiedonhallinnan kokonaisuudessa.

Osatavoitteet:
• Sosiaalihuollon organisaatioissa toimii osaavia ja sitoutuneita kirjaamisasiantuntijoita

• Sosiaalihuollossa tehdään alueellista yhteistyötä kirjaamiskäytäntöjen kehittämiseksi hyödyntämällä hankkeen tarjoamia välineitä


Tutustu hankkeen yleisesittelyyn (pdf)