Pohjoismainen yhteistyö

Toiminnan tavoitteena on pohjoismaisen osaamisen integroiminen sosiaali- ja hyvinvointialan paikallisiin, alueellisiin ja kansallisiin kehittämisverkostoihin ja –hankkeisiin. Tietoa pohjoismaisista hyvistä käytännöistä levitetään alan verkostoissa koulutuksen, tiedotuksen ja kehittämistoiminnan keinoin.

Sosiaalialan osaamiskeskus SONet Botnian pohjoismaisen yhteistyön lakisääteistä erityistehtävää toteutetaan yhteistyössä Nordens Välfärdscenterin (NVC) kanssa. NVC:n tehtävänä on vahvistaa pohjoismaista hyvinvointimallia ja sosiaalipolitiikkaa tutkimus-, kehittämis- ja koulutustoimintaan perustuvalla tiedon tuottamisella. Laitoksen toiminnan perustana on pohjoismaisen hyvinvointivaltion ajankohtaiset haasteet. Laitoksen kehittämisalueet ovat hyvinvointiteknologia, työllisyyden edistäminen, sosiaalipalvelut, vammaispalvelut, kuurosokeiden koulutustoiminta, alkoholi- ja huumetutkimus sekä pohjoismaisen hyvinvointimallin kehittäminen. Käytännössä työ kohdistuu laajan yhteiskuntapoliittisen linjauksen mukaisesti osallisuuden, kansalaisten yhdenvertaisuuden sekä yhtäläisten mahdollisuuksien edistämiseen sekä sosiaalipalvelujen laadun kehittämiseen.

Miten Nordens Välfärdscenter toimii?

- järjestää teemakonferensseja sekä seminaareja
- systematisoi tietoa ja tukee kehittämisprojekteja
- järjestää työryhmiä, luentoja sekä kokoaa tutkimustuloksia
- kehittää pohjoismaista hyvinvointimallia tukevia suosituksia ja linjauksia
- edistää yhteistyötä ja tiedonvaihtoa Pohjoismaissa, EU:ssa, Euroopan Neuvostossa ja YK:ssa

Lisätietoa NVC:n kehittämistoiminnasta ja uutisia sosiaalisesta Pohjolasta http://www.nordicwelfare.org/

 


Hyvinvointialan pohjoismaiset yhteistyöverkostot

 

Nordiskt nätverkssamarbete kartläggning