vs. kehitysjohtaja
Minna Laitila
puh: 040 830 2399
minna.laitila@seamk.fiEtelä-Pohjanmaa
kehittamissuunnittelija

Anne Saarijärvi
puh: 040 830 3950
anne.saarijarvi@seamk.fiKeski-Pohjanmaa
kehittämissuunnittelija

Iiris Jurvansuu
puh: 044 7809 976
iiris.jurvansuu@soite.fiPohjanmaa
kehittämissuunnittelija

Tuula Mulju
puh: 040 524 9933
tuula.mulju@vaasa.fiPohjoismaisen erityistehtävä

kehittämissuunnittelija

Marjo Hannu-Jama
puh: 040 136 5972
marjo.hannu-jama@vaasa.fiPRO SOS – uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa –hanke

 

hankejohtaja

Jutta Paavola

puh: 040 868 0888

jutta.paavola@seamk.fi

hanketyöntekijä

Heli Huhta
puh: 040 868 0855
heli.huhta@seamk.fi

projektisihteeri

Tuula Hautanen

puh: 040 830 3988 tuula.hautanen@seamk.fi


_______________________

 

Kansa-koulu II -hanke Määrämuotoisen kirjaamisen tuki sosiaalialalla

aluekoordinaattori

Päivi Niiranen
puh: 040 680 7115
paivi.niiranen@seamk.fi

 


Pohjoismainen yhteistyö

tulostettava sivu

Toiminnan tavoitteena on pohjoismaisen osaamisen integroiminen sosiaali- ja hyvinvointialan paikallisiin, alueellisiin ja kansallisiin kehittämisverkostoihin ja –hankkeisiin. Tietoa pohjoismaisista hyvistä käytännöistä levitetään alan verkostoissa koulutuksen, tiedotuksen ja kehittämistoiminnan keinoin.

Sosiaalialan osaamiskeskus SONet Botnian pohjoismaisen yhteistyön lakisääteistä erityistehtävää toteutetaan yhteistyössä Nordens Välfärdscenterin (NVC) kanssa. NVC:n tehtävänä on vahvistaa pohjoismaista hyvinvointimallia ja sosiaalipolitiikkaa tutkimus-, kehittämis- ja koulutustoimintaan perustuvalla tiedon tuottamisella. Laitoksen toiminnan perustana on pohjoismaisen hyvinvointivaltion ajankohtaiset haasteet. Laitoksen kehittämisalueet ovat hyvinvointiteknologia, työllisyyden edistäminen, sosiaalipalvelut, vammaispalvelut, kuurosokeiden koulutustoiminta, alkoholi- ja huumetutkimus sekä pohjoismaisen hyvinvointimallin kehittäminen. Käytännössä työ kohdistuu laajan yhteiskuntapoliittisen linjauksen mukaisesti osallisuuden, kansalaisten yhdenvertaisuuden sekä yhtäläisten mahdollisuuksien edistämiseen sekä sosiaalipalvelujen laadun kehittämiseen.

Miten Nordens Välfärdscenter toimii?

- järjestää teemakonferensseja sekä seminaareja
- systematisoi tietoa ja tukee kehittämisprojekteja
- järjestää työryhmiä, luentoja sekä kokoaa tutkimustuloksia
- kehittää pohjoismaista hyvinvointimallia tukevia suosituksia ja linjauksia
- edistää yhteistyötä ja tiedonvaihtoa Pohjoismaissa, EU:ssa, Euroopan Neuvostossa ja YK:ssa

Lisätietoa NVC:n kehittämistoiminnasta ja uutisia sosiaalisesta Pohjolasta http://www.nordicwelfare.org/

 


Hyvinvointialan pohjoismaiset yhteistyöverkostot

 

Nordiskt nätverkssamarbete kartläggning

på svenska suomeksi