Pohjoismainen yhteistyö

Pohjoismainen yhteistyö - osaamista ja hyötyä sosiaalipalvelujen vertaiskehittämisestä

 

 

Pohjanmaan sosiaalialan osaamiskeskus SONet BOTNIA koordinoi sosiaalialan osaamiskeskusten yhteistä kansallista ja lakisääteistä pohjoismaista erityistehtävää. Sen tavoitteena on vahvistaa pohjoismaista asiantuntijayhteistyötä osaamiskeskuksissa ja ottaa käyttöön vertaiskehittämisen synergiahyötyjä. Käytännössä pohjoismaista tietoa on integroitu käytäntöön tutkimus- ja kehittämiskatsausten, opintomatkojen, uutiskirjeiden, ajankohtaiskatsausten sekä pohjoismaisten koulutusten ja verkostojen keinoin.

 

Tehtävän sisältötavoitteet on määritelty vuosittain sosiaalialan osaamiskeskusjohdon toimesta. Vuosien 2023–2025 pohjoismainen erityistehtävä integroituu Suositukset sosiaalihuoltoon (SoSu) - hankkeeseen.

 

Sosu -hanke on osa Suomen kestävän kasvun ohjelmaan kuuluvaa Kustannusvaikuttavuus osaksi suosituksia -hanketta, jonka organisoitumisesta vastaa FinCCHTA. SoSu-hankkeen toteuttavat Sosiaalialan osaamiskeskus Verso ja FinCCHTA yhteistyössä muiden sosiaalialan osaamiskeskusten kanssa.

 

 

 

Lisätietoa

 

Marjo Hannu-Jama, kehittämissuunnittelija, marjo.hannu-jama@ovph.fi,

puh 358401365972

 

 

Pohjoismaisen erityistehtävän toimintakertomus 2019

 

Osaamiskeskusverkoston opintomatka, Tanska joulukuu 2019

 

Muu pohjoismainen tiedotustoiminta 2019

 


Hyvinvointialan pohjoismaiset yhteistyöverkostot

 

Nordiskt nätverkssamarbete kartläggning