Kehitysjohtaja
Arto Rautajoki
gsm. 040 830 2399
arto.rautajoki@seamk.fiEtelä-Pohjanmaa
Anne Saarijärvi
gsm: 040 830 3950
anne.saarijarvi@seamk.fiKeski-Pohjanmaa
Iiris Jurvansuu
gsm 044 7809 976
iiris.jurvansuu@soite.fiPohjanmaa
Tuula Mulju
gsm: 040 524 9933
tuula.mulju@vaasa.fiPohjoismaisen erityistehtävä
Marjo Hannu-Jama
kehittämissuunnittelija
Vaasan kaupunki,
Pohjanmaan maakuntien
sosiaalialan osaamiskeskus
SONet BOTNIA,
pohjoismainen erityistehtävä,
Vaasanpuistikko 20,
65100 Vaasa
+ 358406738451
marjo.hannu-jama@vaasa.fi


Heli Huhta
hanketyöntekijä
PRO SOS – uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa –hanke
SONet BOTNIA,
SeAMK Oy
040-8680855
heli.huhta@seamk.fi


_______________________

 

Päivi Niiranen,
Aluekoordinaattori (Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa ja Pohjanmaa),
Kansa-koulu-hanke (sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpanon tuki,
SONet BOTNIA,
SeAMK Oy,
040-680 7115
paivi.niiranen@seamk.fi

 

_______________________

 

Jutta Paavola,
Hankejohtaja
PRO SOS – Uudenlaista sosiaalityötä
yhdessä rakentamassa –hanke,
SONet BOTNIA,
SeAMK Oy
gsm. 040 8680888
jutta.paavola@seamk.fi

 


Pohjoismainen yhteistyö

tulostettava sivu

Toiminnan tavoitteena on pohjoismaisen osaamisen integroiminen sosiaali- ja hyvinvointialan paikallisiin, alueellisiin ja kansallisiin kehittämisverkostoihin ja –hankkeisiin. Tietoa pohjoismaisista hyvistä käytännöistä levitetään alan verkostoissa koulutuksen, tiedotuksen ja kehittämistoiminnan keinoin.

Sosiaalialan osaamiskeskus SONet Botnian pohjoismaisen yhteistyön lakisääteistä erityistehtävää toteutetaan yhteistyössä Nordens Välfärdscenterin (NVC) kanssa. NVC:n tehtävänä on vahvistaa pohjoismaista hyvinvointimallia ja sosiaalipolitiikkaa tutkimus-, kehittämis- ja koulutustoimintaan perustuvalla tiedon tuottamisella. Laitoksen toiminnan perustana on pohjoismaisen hyvinvointivaltion ajankohtaiset haasteet. Laitoksen kehittämisalueet ovat hyvinvointiteknologia, työllisyyden edistäminen, sosiaalipalvelut, vammaispalvelut, kuurosokeiden koulutustoiminta, alkoholi- ja huumetutkimus sekä pohjoismaisen hyvinvointimallin kehittäminen. Käytännössä työ kohdistuu laajan yhteiskuntapoliittisen linjauksen mukaisesti osallisuuden, kansalaisten yhdenvertaisuuden sekä yhtäläisten mahdollisuuksien edistämiseen sekä sosiaalipalvelujen laadun kehittämiseen.

Miten Nordens Välfärdscenter toimii?

- järjestää teemakonferensseja sekä seminaareja
- systematisoi tietoa ja tukee kehittämisprojekteja
- järjestää työryhmiä, luentoja sekä kokoaa tutkimustuloksia
- kehittää pohjoismaista hyvinvointimallia tukevia suosituksia ja linjauksia
- edistää yhteistyötä ja tiedonvaihtoa Pohjoismaissa, EU:ssa, Euroopan Neuvostossa ja YK:ssa

Lisätietoa NVC:n kehittämistoiminnasta ja uutisia sosiaalisesta Pohjolasta http://www.nordicwelfare.org/

 


Hyvinvointialan pohjoismaiset yhteistyöverkostot

 

Nordiskt nätverkssamarbete kartläggning

på svenska suomeksi