Ajankohtaista

Ensimmäiset valtion tutkimusrahoitukset sosiaalityön tutkimukselle – sosiaalialan osaamiskeskuksille laaja lastensuojelun tutkimushanke


08.02.2021

 

Lastensuojelu lapsen etuna? – Lapsen hyvinvoinnin arviointi lastensuojelussa ja sen rajapinnoilla -tutkimushanke on saanut rahoituksen. Tämä on ensimmäinen kerta, kun valtion tutkimusrahoitusta myönnettiin sosiaalihuollon tutkimukselle. Tässä tutkimusrahoituksessa painotettiin hankkeita, joiden tulokset hyödyttävät käytännön työn kehittämistä. Sosiaalialan osaamiskeskuksissa tutkimusta tehdään tiiviissä yhteistyössä lastensuojelun kehittämishankkeiden kanssa.

 

Tavoitteena on selvittää, minkälaiseen tietoon ja ymmärrykseen pohjautuen tehdään tulkintoja lapsen hyvinvoinnista ja lastensuojelun tehtävästä, kun arvioidaan lapsen tarvetta lastensuojeluun. Kiinnostuksen kohteita ovat sosiaalityöntekijöiden ja muiden ammattilaisten arviot lapsen tilanteesta ja palvelujen tarpeesta lastensuojelussa ja sen rajapinnoilla. Tutkimuksessa etsitään vastauksia kysymyksiin miten, missä ja kenen lasta ja perhettä tulee tukea. Tärkeinä näkökulmina ovat lapsen hyvinvointi ja osallisuus.

 

Tutkimuksessa ovat mukana neljän yhteistyöalueen sosiaalialan osaamiskeskukset ja Tampereen yliopisto.

 

Lue lisää


Takaisin uutisiin