Ajankohtaista

Monialaisen kirjaamisen opas on julkaistu


23.02.2021

Sosiaali- ja terveydenhuollon kirjaamista säädellään suurelta osin erillisillä säädöksillä. Kun toimitaan monialaisessa yhteistyössä, joudutaan kirjaamisessa huomioimaan monia eri säädöksiä ja sovittamaan niitä yhteen. Kirjaamisen oppaassa kuvataan kirjaamista ohjaavia säännöksiä ja sitä, miten monialainen yhteistyö vaikuttaa kirjaamiseen eri tyyppisissä yhteistyön muodoissa ja säädösten asettamissa raameissa.

 

Kirjaaminen monialaisessa yhteistyössä -opas


Takaisin uutisiin