Ajankohtaista

SONet BOTNIA hakee osaajia hankkeeseen


15.10.2020

SONet BOTNIA hakee osaajia Yhdessä aikuisuuteen – elämässä eteenpäin (YEE) -hankkeeseen

  • Hankekoordinaattori, kokoaikainen ajalle 16.11.2020 - 31.12.2022. Hankekoordinaattori mm. organisoi hankkeen tavoitteiden mukaisia kehittämiskokonaisuuksia Pohjanmaan maakuntien alueella, huolehtii yhteydenpidosta tutkimusperustaisessa kehittämisessa THL:n, alueellisten hanketoimijoiden ja kuntien kanssa, vastaa hankkeen hallinnoinnista, taloudesta ja raportoinnista, järjestää verkostodialogeja ja koulutusta hankkeessa, vastaa hankkeen laajasta tiedottamisesta ja viestinnästä etenkin Pohjanmaan maakuntien alueella.

  • Hanketyöntekijä, kokoaikainen ajalle 16.11.2020 - 31.12.2022. Hanketyöntekijän tehtäviin kuuluu kartoituksen tekeminen jälkihuollon organisoitumisen lähtötilanteesta SONet BOTNIAn hankealueella, keskeisten toimijaverkostojen, moniammatillisten alueellisten kehittäjäryhmien ja hanketiimien kokoaminen, hankekuntien ja alueellisten toimijoiden omien ja yhteisten kehittämistavotteiden ja -prosessien kartoittaminen, uusien toimintatapojen yhdenmukaistaminen ja mallintaminen, hankkeen työpajojen organisointi ja hankkeen juurruttamissuunnitelmien laatiminen hankekuntien kanssa. Lisäksi hankkeen seurantatiedon keruuseen ja raportointiin osallistuminen.

    SONet BOTNIA on osatoteuttajana Terveyden ja Hyvinvoinnin laitoksen ESR-hankkeessa. Lisää tietoja Hankkeet-sivulta. 

    Hakuaika päättyy 2.11. klo 15.00. 
    Lisätiedot ja hakulomake:  www.seamk.fi/toihinseamkiin

Takaisin uutisiin